Sözleşmeler

Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. TARAFLAR

 

  1. ŞİRKET/SATICI/SAĞLAYICI

 

  1. ÜYE

 

www.lisanslamaegitimi.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:47/4 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim Özet Akademi Yayıncılık Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle “Özet Akademi” olarak anılacaktır).

 

www.lisanslamaegitimi.net internet sitesi üzerinde bulunan üye formunu doldurarak üye olmuş̧ ve iş bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmiş̧ olan site üyesidir.

 

İADE POLİTİKASINI içeren Kullanıcı ve mesafeli satış sözleşmemiz Tüketici mevduatı ve Mutad uygulamaların gelişmesi amacıyla, siz değerli üyelerimizi korumak adına hızlı geç seçeceği kaldırılarak en az “10saniye” göz atma zorunluluğu getirilmiş ve bilinçli üye kapsamında bu süre tüm üyelerimiz açışından zorunlu tutulmuştur.

 

Madde 2. TANIMLAR

 

2.1. SİTE

 

Üyelerin, Özet Akademi tarafından satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen satış̧ bedeli üzerinden satın almasına imkân veren, Özet Akademi’ye ait www.lisanslamaegitimi.net alan adından oluşan web sitesidir.

 

2.2. ŞİRKET/SATICI/SAĞLAYICI

 

Özet Akademi Yayıncılık Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ticaret unvanıyla faaliyet gösteren, bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla (www.lisanslamaegitimi.net internet sitesi aracılığıyla) mal ve/veya hizmetlerin satımını yapan tüzel kişidir.

 

2.3. ÜYE / ALICI

 

İş bu sözleşmedeki startları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, Şirket’in onayıyla üye olmaya hak kazanmış̧ olan, şirketin ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak Şirket’e ait mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir.

 

2.4. TAM GÜVENCELİ HESAP

 

Üye alıcıların sipariş̧ ettikleri ürün ve/veya hizmetlerin bedelini gönderdikleri Şirket’e ait banka hesabıdır.

 

2.5. SİTEDEN AL SATIŞ MODELİ

 

Şirket’in, satışa yarar bilgilerini elektronik ortamda hazırlamış̧ olduğu ürün ve/veya hizmetlerin, üye alıcılar tarafından site üzerinden satın alınmasıyla gerçekleştirilen satış̧ usulüdür.

 

2.6. UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ

 

Şirket’e ait teknik sistem ile öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin stüdyo ortamında ya da doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilmiş̧ bir icrada ve/veya temsilde dijital teknoloji de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü kayıt ve nakline yarayan araçlarla senkron (eşzamanlı uzaktan eğitim sistemi için) ve asenkron (farklı zamanlı uzaktan eğitim için) olarak tespit ve kaydedilen/kaydedilecek olan videoların meydana getirilmesi ve bunların potansiyel alıcılar tarafından senkron ve asenkron eğitim sürecinde kullanılmasını sağlayan sisteme verilen isimdir.

 

2.7. SENKRON VİDEO DERS

 

Şirket’e ait uzaktan eğitim sistemi ile meydana getirilen ve tüm telif hakları Şirket’e ait olan, alıcıların bedeli karşılığı satın aldıkları kullanıcı adı ve şifrelerle giriş̧ yaparak eş zamanlı(canlı) uzaktan eğitim ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan, sözleşmedeki alım satım işlemine konu hizmettir.

 

2.8. ASENKRON VİDEO DERS

 

Şirket’e ait uzaktan eğitim sistemi ile meydana getirilen ve tüm telif hakları Şirket’e ait olan, alıcıların bedeli karşılığı satın aldıkları kullanıcı adı ve şifrelerle giriş̧ yaparak farklı zamanlı uzaktan eğitim ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan sözleşmedeki alım satım işlemine konu hizmettir.

 

2.9. TESLİM

 

Hizmete ilişkin alımlarda; hizmetin kullanıma tahsis edilmesini sağlayan kullanıcı adı ve şifrenin ALICININ’nın bildirdiği e-posta adresine ŞİRKET tarafından gönderilmesini, mala ilişkin alımlarda kargo vasıtasıyla siparişe konu malin ALICI’nın bildirdiği adrese teslim edilmesini ifade eder.

 

Madde 3. KONU

 

İş bu sözleşmenin konusu, Şirket’e ait www.lisanslamaegitimi.net alan adı kullanılarak ‘’Siteden Al Satış̧ Modeli’’yle gerçekleştirilen alım-satımlara ilişkin olarak; 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yasal mevzuat hükümleri gereğince ŞİRKET ve ALICI’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması ve üye alıcıların Şirket’e ait internet sitesinin kullanımına dair yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

Madde 4. ÜYE OLMA ŞARTLARI

 

4.1. İş bu sözleşme uyarınca üye olmak isteyenler, kimlik bilgileri ve/veya firma bilgileri de dahil olmak üzere, ŞİRKET tarafından talep edilen kendilerine ait tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde siteye girdikten sonra, üyelik türüne göre belirlenmişse üyelik bedelini öderler ve ŞİRKET tarafından başvurularının onaylanmasıyla, başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiler üye olmaya hak kazanırlar. Kazanılan üyelik hakkı beraberinde yükümlülükleri de getirir. Üyeler yürürlükteki mevzuata, İş bu sözleşmeye, site kurallarına uygun davranma yükümlülüklerinin bulunduğunu, aksi takdirde ŞİRKET tarafından belirlenen müeyyidelerin uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4.2. Üye olmak için gerçek kişilerin reşit olmaları gerekmektedir. Tüzel kişilik adına üyelik başvurusu yapanların İşe, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. Şirket’in üyelik bilgilerinin doğruluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmadığından, bilgilerin yanlış̧ verilmesi durumunda, üyelik süreci tamamlanmamış̧ olacak ve olası bir ihtilaf durumunda Şirket’in hiçbir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır. Ayrıca bir sebepten üyelik sözleşmesi fesih edilerek veya feshedilmeden, üyeliği durdurulmuş̧ veya tamamen yasaklanmış̧ kişilerin de takdiri Şirket’e ait olmak üzere üye olma engelleri bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, Şirket’in bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve üyelik şartlarına dair bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Madde 5. SATIN ALMA MODELLERİ

 

5.1. Üyeler, üyeliğe hak kazanacak işlemleri gerçekleştirdikten sonra, ‘’Siteden Al Satış̧ Modeli’’ usulü ile alım-satım işlemini gerçekleştirirler.

 

5.2. Üyelere verilecek hakları ve her iki tarafın ortak yararlanabileceği opsiyonel hakları belirleme yetkisi münhasıran Şirket’e aittir. Bu haklara ilişkin değişiklikler, www.lisanslamaegitimi.net alan adındaki internet sitesinde ilan edildiği tarihinden sonra tüm üyeleri bağlayacak şekilde derhal yürürlüğe girecektir.

 

5.3. “Siteden Al Satış̧ Modeli’’nde; ALICI, SATICI’nın belirlediği ve sitede yer verdiği satışa ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmetleri, internet sitesi üzerinden sipariş̧ verdikten, üye sözleşmesini kabul ettikten ve ürün ve/veya hizmetin bedelini Şirket’in tam güvenceli hesabına ödedikten sonra, SATICI 1(bir) İş günü içerisinde sipariş̧ edilen hizmeti ALICI’nın kullanımına açmak için gerekli işlemleri tamamlamak zorundadır.

 

Madde 6. ÜYELERİN/ALICILARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

 

6.1. Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan her türlü mevzuata ve genel ahlaka uygun davranacaklarını, herhangi bir şekilde üçüncü bir kişinin kişilik hakları ve fikri ve sınai mülkiyet hakları dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir hakkın ihlâlini gerçekleştirmeyeceklerini, internet sitesi üzerinden yapacağı paylaşım ve yüklemelerin ve temin edeceği her türlü içeriğin ayrımcılık, kumar, pornografi, aşırı cinsellik, şiddet ve nefret suçu unsurları içermeyeceğini, diğer kullanıcıları ve üçüncü kişileri tehdit, taciz veya başka herhangi bir surette rahatsız etmeyeceklerini, diğer alıcılara ait bilgilere kendi rızaları haricinde herhangi bir şekilde erişmeyeceklerini, bu bilgileri, diğer alıcıların rızası dahi olsa, herhangi bir surette toplamayacaklarını veya üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını, internet sitesi üzerinde, herhangi bir şekilde kampanya, yarışma, çekiliş̧ düzenlemeyeceklerini, satın aldıkları telif hakları kendilerine ait olmayan ürün ve/veya hizmetleri herhangi bir surette veya herhangi bir araç ile kayıt etmeyeceklerini, çoğaltmayacaklarını, yaymayacaklarını, herhangi bir iletişim aracı ile iletmeyeceklerini, tescil hakkı olan görsel veya içerik kullanmayacaklarını, kullanıcı adı ve şifresini kesinlikle kimseye kullandırmayacaklarını-vermeyeceklerini paylaşmayacaklarını, kişisel bilgilerini sitede paylaşmayacaklarını, Şirket’in taahhüt ve tekeffül etmediği hususları, taahhüt veya tekeffül etmiş̧ gibi gerçek dışı beyanlardan kaçınacaklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.2. Üyeler, ticari veya kişisel amaçlar güderek spam, virüs ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile internet Sitesi’nin, çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacaklarını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.3. Üyeler, Şirket’e ait internet sitesinin içeriğini, ara yüzünü, datalarını ve burada yer alan bilgileri, kısmen veya tamamen Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalayamaz, başka datalara aktaramaz ve bu dataları 3. Kişilerin erişimine ve kullanımına açamazlar.

 

6.4. Üyeler, üye olurken vermiş̧ oldukları tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış̧, eksik veya yanıltıcı olmasından dolayı kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan sorumlu olduklarını, bilgilerinde değişiklik olması halinde anında Şirket’i bu durumdan haberdar edeceklerini, Şirket’in bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, kendileri tarafından belirlenen ve kendilerine ait kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduklarını, bunların kendi kusurları veya ihmalleri neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabilecekleri her türlü zarar dolayasıyla, Şirket’in herhangi bir hukuki sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.5.  ŞİRKET, yöneticileri ve çalışanları, üyelerce kendisine bildirilen veya internet sitesine yüklenen, değiştirilen ve sağlanman bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin doğru olmamasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan da sorumlu tutulamaz. Bu durum üyelerce de kabul, beyan ve taahhüt olunur.

 

6.6. Üyeler, yasal, ticari ve kalite denetimi gibi nedenlerle internet servis sağlayıcısının adinin ve internet protokol adresinin, erişim tarih ve saatinin, sitede bulunulan sırada erişilen sayfaların ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgilerin ŞİRKET tarafından saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.7. Üyelere ait kişisel bilgilerin veya kayıtların Şirket’in özenine rağmen üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, üyeler Şirket’in bundan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, Şirket’in güncel veri koruma mevzuatı çerçevesinde gerekli düzenleme ve değişiklikleri yapma hak ve yetkisi mevcuttur.

 

6.8. Şirket’in üye bilgilerinin mahkeme, devlet kurumları gibi resmi makamlarca talep edilmesi halinde, üyelere ait talep edilen tüm bilgileri İsteyen kuruma vermeye yetkisi olduğunu ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat dahil hiçbir hak ve alacak talep edilemeyeceğini üyeler kabul, beyan ve taahhüt edeler. Ayrıca üyelerin hukuksuz eylemleriyle üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettikleri iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca Şirket’e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Alıcı ve Satıcı üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak İstediğinin “ŞİRKET’e bildirilmesi halinde ŞİRKET, ilgili Üyelerin kendisine bildirdiği kimlik ve adres bilgileri karşı tarafa verebilir.

 

6.9. Üyeler, internet sitesinde yapacakları her türlü hukuka aykırı eylem ve işlem sebebiyle meydana gelecek zararlardan dolayı, hukuk ve ceza sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, hesaplarının ve şifrelerinin kendi tasarruflarından istemleri dışında çekmiş̧ olması durumunda, bu durumu aynı gün içerisinde Şirket’e bildirmek zorundadırlar. Bu sebeple, sitede gerçekleştirilen eylem ve işlemleri kendilerinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz veya def’i ileri süremezler.

 

6.10. Üye, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş̧ bir kullanıcı adi ve şifre belirler. Kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifresini yanlış̧ giren üye, şifremi unuttum bölümünden kendi e-posta adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. SATICI şifrenin yanlış̧ kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 

6.11. Üyeler, internet sitesi üzerinden veya harici herhangi bir yolla, ticari amaç güderek Şirket’in hizmet bedelini ödememe kastıyla diğer üyelerle iletişime geçmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hüküm üye alıcıları ve 3.kİşileri bağlamaktadır. Şirket’in aksi davranışta bulunan üyeler hakkında ihtara gerek kalmaksızın üyelik hesaplarını kapatma, sözleşmelerini fesih etme, ceza ve hukuk davası da dahil her türlü yasal yola başvurma hakları saklıdır.

 

6.12. Üyeler, Şirket’in yazılı onayı olmadan bu sitede sahip oldukları hakların hiçbirini ve üyelik hesaplarını 3. kişilere devir edemezler, kiralayamazlar, satamazlar, 3.kİşilere yarar sağlayacak şekilde hiçbir eylemde bulunamazlar. Aksi takdirde Şirket’in tek taraflı olarak üyelerin hesaplarını kapatma ve sözleşmelerini fesih etme hakkı saklıdır. Bu hususta 3. Kişilere devirde şirket yetkilileri tarafından haksız satış konuşma-içerik paylaşımı-dekont vb. tespit yöntemi ile sübuta erdirmesi durumunda konu hakkında savcılık nezdinde işlem yapılacaktır.

 

6.13. ŞİRKET, hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağı kendine ihbar edilen veya kendinin tespit ettiği talepleri, yazışmaları ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü içeriği yayımlamaktan imtina edebilir veya sebep göstermeksizin tek taraflı olarak yayından kaldırabilir. Üyeler, yayından kaldırma veya yayımlamaktan imtina etme yaptırımlarından biri ile karşılaştıklarında Şirket’ten hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceklerini ve Şirket’in bunu yapmaya yetkisinin olduğunu peşinen kabul ederler. Şirket’in internet sayfasında yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen sitede müşteri tarafından paylaşılan herhangi bir içerik, bilgi veya veri sebebi ile Şirket’in hukuki veya cezai sorumluluğunun dogması halinde, üyelere rücu hakkı saklıdır.

 

6.14. Şirket’e ait www.lisanslamaegitimi.net alan adlı internet sitesinde ücretli ve ücretsiz hizmetler olabilir. Şirket’in bu hizmetleri ücretli veya ücretsiz olarak belirleme hakkı saklıdır. Üyeler bu hizmetlerden kural olarak ücreti karşılığında yararlanmaktadırlar. Ancak siteye üye olarak bazı kampanyalardan ve hizmetlerden ücretsiz yararlanan kullanıcılar da bulunabilir. Üyeler arasındaki bu kullanım seklini belirleme tasarrufunun Şirket’e ait olduğunu üyeler peşinen kabul ederler.

 

6.15. Üyelerin, gerçek veya tüzel kişi adına satın aldıkları mal ve/veya hizmetler için yalnızca tek bir kullanıcı adı ve şifre verilir ve sadece satın alan gerçek kişi üzerine kaydedilerek o kişinin kullanımına izin verilir. Şifrenin kullanıcı tarafından 3.kİşilerle paylaşılması sözleşmeye aykırılık oluşturur. Bunun tespit edilmesi durumunda SATICI, izinsiz paylaşım yapılan kişi sayısı kadar sözleşme bedelini ihlali yapan üyeden talep etme ve sözleşmeyi tek taraflı olarak hâkli nedenle fesih etme hakkına sahip olur. Üyelerin birden fazla üyelik hesabi oluşturmaları, satın aldıkları mal ve/veya hizmeti birden fazla kişinin yararlanmasını sağlayacak şekilde kullanmaları ve/veya devretmeleri kesinlikle yasaktır. Bu hususun tespiti şirket yetkilileri tarafından bağlanılan İP üzerinden yapmaları mümkündür.

 

6.16. Üyeler İş bu sözleşmenin mobil ortam dahil Şirket’in faaliyet gösterdiği her türlü alanda geçerli olacağını, iş bu sözleşme hükümleri ile bağlantılı yan sözleşmelerin hükümleri çatıştığında SATICI’nın lehine olan hükümlerin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.17. Üyeler; kendi üyelik hesapları, sitenin işleyişini manipüle etmek için kötü niyetli olarak açtıkları üyelik hesapları veya tanıdıklarının hesapları arasında para transferi sağlamak da dahil olmak üzere her türlü manipülasyona yönelik hareketten kaçınacaklarını, site kuralları ve üyelik sözleşmesinde yer alan kapsamın dışına çıkarak sitenin işleyişini bozacak davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi takdirde meydana gelecek ihtilaflardan doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını, Şirket’in tazminat da dahil olmak üzere her türlü yasal yola başvurabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.18. Üyeler, paylaştıkları içeriklerin hiçbir şekilde tanıtım ve reklama ilişkin fotoğraf veya metin içeriği ve linki bulunmayacağını, aksi tutum ve davranışlarda bulunan üyeler hakkında Şirket’in ihtara gerek olmaksızın tazminat da dahil olmak üzere her türlü yasal yollara başvurabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.19. Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadığının, İş bu sözleşme hükümlerinden birinin ihlal edildiğinin veya site kurallarına uyulmadığının Şirket’e ihbar olunması veya ŞİRKET tarafından tespit edilmesi halinde, ŞİRKET ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma, onlarla ilişkili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Ancak bu içerikler siteden silinse dahi ihlale konu bilgiler ŞİRKET tarafından muhafaza edilebilecektir. ŞİRKET içeriği kaldırma yetkisini kendisi kullanabileceği gibi, üyelerin kendilerinin yapmasını da talep edebilir. Bunun üzerine üyeler derhal bu talebi yerine getirmekle yükümlüdürler. Talebin yerine getirilmemesinden dolayı hukuki sorumluluk üyelere aittir. Üyeler, Şirket’in yetkilerine ve bu yöndeki olası bir İşleme peşinen rıza gösterdiklerini ve bu nedenle tazminat talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.20. Üyeler, Şirket’in kendi takdirine bağlı olarak önceden ayrıca ihtara gerek olmaksızın istediği anda, İnternet Sitesi’nin tamamını veya bir kısmını değiştirebileceğini, silebileceğini veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabileceğini, başka internet sitesi üzerinden hizmet vermeye devam edebileceğini veya siteyi tamamen kapatabileceğini, sitede değişiklik yapılması durumunda değişikliklerin sitede veya siteye bağlı alt alan adlarında ilan edildikten sonra derhal yürürlüğe gireceğini, yeni bir sitede faaliyet gösterilmesi durumunda ise Şirket’in üyelere ait kişisel bilgilerin tamamının bu sitede de kullanılabileceğini, peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.21. Şirket’in, üyeler nedeniyle maruz kalacağı, idari yaptırımlar da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı her türlü zararını, zararı meydana getiren üye/lerden tazmin edebileceğini üyeler peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.22. İş bu sözleşmedeki tüm hükümler, siteden hizmet satın almasa da, siteye üye olan tüm kullanıcılar hakkında uygulanır.

6.23. Üye tarafından hizmet satın alınması gerçekleştikten sonra, tercih edilen paket modeli fark etmeksizin, yalnızca ilgili eğitim dönemini kapsayan, giriş güvenlik uygulaması yapılacaktır. Satıcı tarafından, üyelerin kullanımları kapsamında, CİHAZ-TARAYICI-İŞLETİM SİSTEMİ-GENEL LOKASYON bilgileri, 3 farklı giriş cihazına göre kayıt altına alınacaktır. Üye bu uygulama modeli ile hizmet aldığını konu ile alakalı kullanımı gerçekleştireceği anda cihazını şirketin hizmet alım sistemine tanıtmakla yükümlüdür. Üye bu şekilde yukarıda açıkladığı bilgileri kayıt ederek 3 adet cihaz kaydı oluşturarak hizmet alımına devam edebilir.

6.24. Üyelerin, hizmet alım süreci devam ederken bilgileri kayıtlı 3 cihazı değiştirme haklarına sahiptir. Bu değişiklik şirket iletişim merkezinden gerçekleştirilecek ve ek ücret alınmadan hizmet tamamlanacaktır.

6.25. Şirket tarafından 6.23 madde sayılan önlemler, üyelerin hizmet alımı sırasında güvenliklerin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kaçak kullanımın önüne geçilmesini hedeflemektedir. Güvenlik ve öğrenciler arasında ki rekabeti koruma amaçlı yapılan bu uygulama, üyelere ekstra yükümlülük getirmemektedir.

Madde 7. ÜYELERIN/ALICILARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

 

7.1. ALICI, siteye üye olduktan sonra, İş bu sözleşmede ve sitenin içeriğinde yer alan bilgiler ışığında, satın alacağı ürün ve/veya hizmetin cinsi, türü, markası, modeli, rengi, fotoğrafları ve yazılı açıklamaların doğruluğu, niteliği, özellikleri, tüm vergiler dahil satış̧ bedeli, satış̧ ilan süresi, satılacak miktarı, stok sayısı, listeleme hususları, teslim yeri, koşulları ve ücretleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5.maddesinde ALICI tarafından satış̧ öncesi bilinmesi zorunlu kılınan tüm ön bilgilendirme ve cayma hakkı metinlerini, okuduğunu, bu konuların içeriğini anladığını, ürün ve/veya hizmetin siparişini bu ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı konularında bilgi sahibi olarak elektronik ortamda gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.2. ALICI iş bu üyelik sözleşmesi hükümleri uyarınca üye olmaya hak kazandıktan sonra ‘Siteden Al Satış̧ Modeli’’nde göre bir ürün ve/veya hizmet satın almak istediğinde; Şirket’in sitesinde yer alan ve gerekli bilgilendirmeleri yapılmış̧ olan ürün ve/veya hizmetleri, elektronik ortamda görerek satın alma talebinde bulunur. ALICI’nın bu talebi; SATICI’nın ürün ve/veya hizmetlerine ait tüm startları ön bilgilendirme metnindeki haliyle onaylayarak satın almayı kabul, beyan ve taahhüt ettiği anlamına gelmektedir. ALICI ve SATICI arasındaki mesafeli satış sözleşmesi talebin SATICI ’ya ulaştığı an kurulmuş olur. Genel hükümler çerçevesinde ALICI’nın ürün ve/veya hizmetin bedelini ödeme ve teslim alma yükümlülüğü, SATICI’nın İşe ilanda ve ön bilgilendirme metninde içeriğini ve şartlarını belirttiği ürün ve/veya hizmeti teslim etme yükümlülüğü doğmuş olur. Bundan sonra taraflarca anlaşılan ürün ve/veya hizmet bedeli ALICI tarafından Şirket’in ‘’tam güvenceli Hesabı’na ödenmek zorundadır. Bu hesaptan başkaca bir hesaba ödenen paralar için Şirket’in hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI’nın bedeli hiçbir şekilde ödememesi halinde ihtara gerek olmaksızın sözleşme kendiliğinden ve derhal fesih olmuş olur.

 

7.3. Üyeler İş bu sözleşmenin 5.maddesindeki ‘Siteden Al Satış Modeli’’ni seçerek, almak istedikleri mal ve/veya hizmetlere ilişkin kabul iradelerini usulüne uygun olarak beyan ettikten sonra, SATICI 1 iş günü içerisinde üyelerin platformunu aktif hale getirir ve satın alırken bildirdikleri e-mail adreslerine bilgilendirme e-maili gönderir. İlgili onayın SATICI tarafından gönderilmesi sipariş edilen mal ve/veya hizmetin ALICI’ya teslim edildiği anlamına gelmektedir. ALICI’nın mal ve/veya hizmeti satın aldıktan sonra e-mailini kontrol etme yükümlülüğü bulunduğundan, gönderilen bilgilerden haberdar olmadığını iddia edemez. ALICILAR’ın gerek senkron gerekse asenkron video dersler için satın aldıkları hizmetleri kullanımları belirli bir süreye tabidir. SATICI’nın belirlediği sürenin sonunda ALICILAR’ın kullanım hakları sona erer. Bu süre içerisinde senkron video dersler için hizmetlerin kullanım zamanları SATICI tarafından tayin edilen bir müfredata (haftanın hangi günleri/günün hangi saatleri/haftada-günde kaç saat vs...) uygun olarak devam ettirilir. SATICI’nın müfredatta değişiklik yapma hakkı saklıdır. ALICI’nın belirlenen saatlerde hizmetten faydalanması için doğru kullanıcı adı ve şifresi ile www.lisanslamaegitimi.net internet sitesine bağlanarak giriş yapması gerekmektedir. Asenkron video dersler İşe; ŞİRKET tarafından belirlenen kullanım süresi içerisinde, senkron video ders çekimini takip eden bir iş günü sonrasında ALICI’nın doğru kullanıcı adı ve şifre ile www.lisanslamaegitimi.net sitesine bağlanarak giriş yapması suretiyle kullanılır. Aksi şekilde hareket edilmesi halinde SATICI’nın yasal sorumluluğu yoktur ve uğrayacağı zararlar ALICI tarafından tazmin edilecektir.

 

7.4. ALICI, alım-satıma konu ürün ve/veya hizmetin, hasarsız, hatasız, eksiksiz, ayıpsız ve sorunsuz bir şekilde kullanımına tahsİş olduğu ve çalıştığı/teslim aldığı kanaatindeyse, bu yöndeki olumlu bildirimini SATICI’ya ait e-posta adresine ayni gün içerisinde yapmalıdır. ALICI’nın sessiz kalması, ürün ve/veya hizmeti hasarsız, hatasız, eksiksiz, ayıpsız ve sorunsuz olarak teslim aldığı, ürün ve/veya hizmetin ön bilgilendirme metnindeki niteliklere uygun olduğu anlamına gelir.

 

7.5. ALICI’nın iletişim bilgilerini kendisinden kaynaklanan nedenlerle eksik veya hatalı bildirmiş olması durumu da dahil olmak üzere, ürün ve/veya hizmetin teslimi veya kullanıma tahsİş edilmesi ile ilgili karşılaşılan tüm olumsuz durumlarla ilgili olaylara ALICI kendi kusuru ile sebebiyet vermiş olacağından, ürün ve/veya hizmetin kendisine tekrar yollanacağı zamandaki kargo ücretleri ve/veya hizmetin tahsis edilmesine ilişkin ek masrafları karşılamak zorundadır.

 

7.6. Senkron ve asenkron video derslerin iadesi hususunda şirket politikası;

 

 • Üyeden iade talebi gelmiş ve üyenin sistemine yüklenmiş olan senkron ve asenkron video dersler hiçbiri kullanılmamış/izlenmemiş İşe ve üye Tüketici mevzuatına göre CAYMA süresi içerisinde iade talebinde bulunmuş İşe, üye tarafından ödenen ücretin %90’ı ( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 56.maddesi ) üyeye 30 gün içerisinde iade edilir. Üyenin ödeme yaptığı hesabına iade gerçekleştirilir eğer bu hesaba ulaşılmasında sorun yaşanır İşe PTT üzerinden üyenin ücreti iade edilir.
 • Üyeden iade talebi gelmiş ve üyenin sisteme yüklenmiş olan senkron ve asenkron video derslerin 40 dakika ve fazlasını izlemiş olması durumunda Senkron ve asenkron video dersler ile sisteme PDF formatında yüklü olan ders notu-soru bankasının kullanım amacıyla indirilmiş olması elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamına gireceği için ALICI söz konusu hizmetlere ilişkin cayma hakkını kullanamaz.
 • Üyeden iade talebi gelmiş ve üyenin sistemine yüklenmiş olan senkron ve asenkron video derslerin 40 dakika ve fazlasını izlemiş olması rağmen, üyenin kendi alt yapısından kaynaklı teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen bozulmaları öne sürerek cayma hakkını kullanamayacaktır. Bu hususta ALICI’nın, ‘Siteden Al Satış Modeli’’ ile yaptığı senkron ve asenkron video ders alımlarında internet sitesinde demo dersleri izleme olanağı her zaman bulunduğundan, hizmetin içeriğini ve niteliğini bilmediğini iddia ederek de cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

7.7. Mücbir sebepler durumunda, Borçlar Kanunu kapsamında meydana gelen durumlarda, Uzaktan eğitim çalışma alanının mücbir hallerde etkisi göz önüne alınarak site tarafından karar verilecek olup aksi mücbir hal olarak gösterilen sebepler ile iade talebi durumunda 7.6 madde hükümleri uygulanacaktır.

 

7.8. ALICI ‘’Siteden Al Satış Modeli’’ ile satın aldığı senkron ve/veya asenkron video derslerin; yararlanma amacı bakımından değerlerini veya makul olarak beklenen faydalarını azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içerdiğini, diğer bir söylemle hizmetin ayıplı olduğunu yahut hizmetin süresinde tahsis edilmemesi sebebiyle ayıplı olduğunu iddia ediyorsa, iddialarına konu olayları fark ettiği andan itibaren derhal SATICI’ya bildirimde bulunmak zorundadır.

ALICI bu bildirimde seçimlik haklarından (hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme) hangisini kullandığını da SATICI’ya belirtmek zorundadır.

 

Ancak, ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesi SATICI için orantısız güçlükleri beraberinde getirecekse, ALICI bu haklarını kullanamayacaktır. ALICI, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında indirim İşteme haklarından birini seçmişse SATICI söz konusu bedelleri haklı sebepler ve yasal şartlar varsa derhal öder. ALICI, ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesini haklarından birini seçtiyse, SATICI’nın talepleri yerine getirmek için 30 İş günü süresi vardır. Ücretsiz onarım hakkının kullanıldığı durumlarda SATICI’nın ‘Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’ uyarınca hareket etme hakkı saklıdır.

 

ALICI’nın seçimlik haklarını kullanması durumunda olmak üzere tüm masraflar SATICI tarafından karşılanacaktır. Ancak, ALICI’nın söz konusu seçimlik haklarını kullanmak istediğini beyan etmesi SATICI’nın bu yönde mutlak surette hareket edeceği anlamına gelmemektedir. SATICI’nın önceden bildirdiği bir ayıbı ALICI bilmesine rağmen hareket ediyorsa, ALICI’nın iddiası aslında ayıba konu bir durum teşkil etmiyorsa ve bunlarla sınırlı kalmaksızın yasal mevzuat uyarınca ALICI’nın ayıba dayanarak seçimlik hak iddia etmesine engel bir durum söz konusuysa, SATICI ALICI’nın taleplerini yerine getirmek zorunda değildir.

 

7.9. ALICI, ‘Siteden Al Satış Modeli’’nde satıcının ön bilgilendirme metninde yer verdiği bilgileri, İADE POLİTİKASINI, satış bedelini, tüm satış şartlarını ve usullerini kabul ederek ürün ve/veya hizmeti sipariş ettiği için, kanunda sayılan istisnai durumların haricinde haklı sebebi olmaksızın siparişini iptal edemez. Bu hususta ALICI’nın, ‘Siteden Al Satış Modeli’’ ile yaptığı senkron ve asenkron video ders alımlarında internet sitesinde demo dersleri izleme olanağı her zaman bulunduğundan, hizmetin içeriğini ve niteliğini bilmediğini iddia ederek de cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

Ayrıca sipariş ettiği ürün ve/veya hizmetin bedelini ödemekten de imtina edemez. ALICI sipariş ettiği ürünün ve/veya hizmetin bedelini ödemek ve teslim almak zorundadır.

 

7.10. Üyelerin ürün ve/veya hizmetin alımına ilişkin yapacakları onaylama ve reddetme de dahil olmak üzere satış işlemi tamamlanana kadar gerçekleştirecekleri her türlü yazışma ve iletişim kurma eylemleri, mutlak suretle Şirket’in sitesi üzerinden elektronik ortam kullanılarak yapılmalıdır. Yapılan işlemlerin geçerlilik kazanması ve sözleşmede belirlenen sürelerin başlamasının tek şartı budur. Üyeler bu kurala riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu sebeple meydana gelecek zararlardan dolayı Şirket’in hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. İş bu sözleşme hükmü yalnızca üyeler için bağlayıcı olup, ŞİRKET kendisinin tayin edeceği herhangi bir usulde üyelerle yazışma ve iletişim kurma hakkına sahiptir. Tayin ettiği usulle gerçekleştirdiği yazışma ve iletişim metinlerinin geçerliliği herhangi bir şarta tabi değildir.

 

7.11. ALICI, ‘Siteden Al Satış Modeli’’ yöntemiyle yaptığı ürün ve/veya hizmet alımında; Şirket’in tam güvenceli hesabına ödediği ürüne ve/veya hizmete ait bedeli, satış işlemi olumlu veya olumsuz bir şekilde sonlanana kadar, Şirket’in bu hesapta bloke etme hakkının olduğunu kabul eder.

 

7.12. ALICI, paket alımlarından kaynaklı (üç ders alımı veya dört ders ve üzeri alımlarında faydalanılan indirim) indirimlerde, alım yaptığı paket sayısını azaltması durumunda indirim avantajı ücret farkı ALICI’ya yansıtılacaktır. ALICI’nın satın aldığı ürün ve/veya hizmetin, satın aldığı tarihten sonra kampanyaya girmesi sebebiyle, Şirket’ten bedel farkı iadesi talep etmesi mümkün değildir.

 

7.13. Ürün ve/veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce hâksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak, ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kurulusunun ürün ve/veya hizmet bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

Madde 8. SATICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

8.1. Satıcı, satmak İştediği ürün ve/veya hizmetleri satmasını engelleyecek maddi, ekonomik ve hukuki bir engelinin bulunmadığını, mevzuattan doğan yükümlülüklerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.2. Taksitli satışlarda, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17-19 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemiş̧ kalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır.

 

8.3. ŞİRKET, üyelere veya 3. Şahıslara bildirimde bulunmadan, İş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman derhal feshedebilir ve internet sitesi de dahil olmak üzere tüm teknik ve teknolojik altyapının işletilmesini durdurabilir veya bu hizmeti tüm üyelere e-posta yolu ile bildirme koşulu ile başka bir alt yapı ile gerçekleştirebilir.

 

8.4. ŞİRKET sitenin, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düsen özeni gösterecek olup, bu hizmetin kesintisiz olması manasına gelmemektedir. Internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından, üyelerden kaynaklanan hatalı işlemlerden ve bunun gibi kusuru bulunmayan olumsuzluklardan ve zararlardan dolayı sorumlu değildir.

 

8.5. Şirket’in internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, üyeler veya 3.sahİşlar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu yoktur. ŞİRKET bu sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3.kişilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu değildir.

 

8.6. Şirket’in, üyelere ait tüm içerikleri başka sitelerde veya ticari amaçla faaliyet gösteren başka yerlerde kullanmak için, 3. Kişilerle anlaşma yetkisinin bulunduğunu, ilan ve hak sahibi üyeler kabul, beyan ve taahhüt ederler. İş bu madde hükmü ile üyeler Şirket’e bu konuda açık yetki vermektedirler.

 

8.7. ŞİRKET, faaliyet gösteren tüzel kişi üyelerin İş yerlerini denetim amaçlı ziyaret edebilir. ALICI’nın daha iyi hizmet almasını sağlamak ve yararlarını korumak, üyelerin faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmak için yapacağı bu denetimlerde üyelerden bilgi ve belge talep edebilir. Tüm üyeler bu durumu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

8.8. Sözleşmeye aykırılık hallerinde Şirket’in maddi-manevi zararının tazminini talep hakları saklıdır. İş bu sözleşme 'Site' nin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için üyeler tazminat talebinde bulunamaz. Site tarafından bu hususunda “telafi/yerine” içerikleri ile paylaşımı ayrı olarak yapılabilir.

 

8.9. Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadığının, İş bu sözleşme hükümlerinden birinin ihlal edildiğinin veya site kurallarına uyulmadığının kendine ihbar olunması veya ŞİRKET tarafından tespit edilmesi halinde, ŞİRKET ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma, onlarla ilişkili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Bu durumlarda üyelerin ŞİRKET ‘te mevcut bir alacağının bulunması halinde, ŞİRKET muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacıyla bu parayı tam güvenceli hesabında 60 gün bloke edebilir. Tüm üyeler Şirket’in bu yetkilerini peşinen kabul ederler.

 

8.10. Sitenin ŞİRKET tarafından faaliyetinin tamamen durdurulması yani sitenin kapatılması durumunda, İş bu sözleşme hiçbir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu durumda ŞİRKET işini, ticari ortaklığını ve site alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı ile yürütmeye yetkili olup, bu faaliyetleri İş bu sözleşme kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi, bu sözleşmeye herhangi bir etkisi de olmayacaktır.

 

8.11. Şirket tarafından, üyelerin hizmet alım güvenliğinin sağlanması amacıyla, şirket tarafından CİHAZ-TARAYICI-İŞLETİM SİSTEMİ-GENEL LOKASYON bilgileri kayıt altına alınabilir ve bu hususta şirket taahhütname aldığı 3. Bir şirketten hizmet alımı gerçekleştirebilir. Şirket bu sürecin işletilmesinde üyelerine 3 cihaz tanıma ve tanımladığı cihazları sonradan değiştirme hakkı sunmaktadır.

 

Madde 9. ÖDEME ŞEKİLLERİ

 

9.1. ŞİRKET, iş bu sözleşme kapsamında ‘’Siteden Al Satış Modeli’’ usulüyle gerçekleştirdiği her satış işlemi için bedel almaya hak kazanacaktır. ALICI ürünü almayı kabul etmesi ile es zamanlı olarak ödemeyi yapmak zorundadır. Aksi belirtilmediği sürece belirtilen ücretlerin tamamı Türk lirası olarak ödenecektir. ALICI Şirket’çe belirlenen bedelleri KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

 

9.2. İş bu sözleşmenin diğer hükümlerinde de detaylı olarak yer verildiği üzere, alim satım ilişkisi içerisine giren alıcılarla mutabakata varana kadar ürün ve/veya hizmet bedelini " Tam güvenceli Hesap “ta bloke etme hakkına sahiptir.

 

9.3. Satın alınan ürün ve/veya hizmetin bedelinin ödenmesinden sonra, ALICI’nın kusurlu ve kasıtlı davranışları sonucunda yapılan ödemenin ilgili banka veya finans kurulusu tarafından herhangi bir sebeple Şirket’e ödenmemesi, iptali veya ŞİRKET hesaplarından geri çekilmesi halleri söz konusu olduğunda, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

9.4. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

9.5. Tüm üyeler, ticari ilişkilerinin konusunu oluşturan malların ve/veya hizmetlerin ödeme usulüne ilişkin olarak Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’in 26.maddesinin 7.bendinde yer alan ‘’ Mal veya hizmet alimi sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz.’’ hükmünden doğan yükümlülüklerini yerine getireceklerini, ticari ilişkiye konu mal ve/veya hizmetlerin alım satım usulünde bu maddeye aykırı davranmayacaklarını, bununla sınırlı kalmamak üzere, ticari ilişki içine girdikleri tarihte yürürlükte olan Banka ve Kredi Kartları Hakkında Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getireceklerini, mezkur yasal mevzuat hükümlerine aykırı davranmaları sebebiyle bir ihtilaf vukuu bulması durumunda Şirket’in hukuki ve cezai bir sorumluluğunun doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

9.6. İş bu sözleşmeden kaynaklanan ve üyeler tarafından Şirket’e yapılan tüm ödemelerin ve bu ödemelerin transfer (havale, EFT vs....) işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi veya tahsili için mevzuat gereği Şirket’in herhangi bir ödeme kurulusu ve/veya 3.kİşi ile çalışması halinde; ŞİRKET ile ödeme kurulusu ve/veya 3.kİşi arasında imzalanan sözleşme hükümleri iş bu sözleşmeyi de bağlayacaktır. Bu kapsamda; Ödeme usul ve süresine ilişkin yükümlülükler de dahil olmak üzere sözleşme gereği ŞİRKET yerine ödeme kurulusunca ve/veya 3.kİşi tarafından ifa edilecek İşlerden (Üyelik Sözleşmesinde ve diğer sözleşmelerde ŞİRKET tarafından yapılması kararlaştırılmış olsa dahi) ötürü doğrudan ilgili ödeme kurulusu ve/veya 3.kİşi sorumlu olacaktır. Bu bağlamda, ALICI üyeler, Şirket’in hiçbir yasal sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

9.7. İş bu Sözleşme ’den kaynaklanan ve Şirket’e zamanında ödenmeyen borçlar için kanuni yasal faiz uygulanır.

 

Madde 10. GİZLİLİK POLİTİKASI

 

ŞİRKET, üyelere ait edindiği kişisel bilgilerin tamamını, iş bu sözleşmenin ve eklerinde yer alan sözleşmelerin (özellikle ‘’Gizlilik Politikası’’ sözleşmesinde) ve/veya ‘’Kişisel Bilgiler Olur Metni’ ’nin içinde yer alan hükümler uyarınca kullanacak, saklayacak ve 3.kİşilerle paylaşacaktır. İş bu madde ALICI ve SATICI tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.

 

Madde 11. ÜRÜN/HIZMETLERIN TELİF HAKKINA İLİŞKİN ESASLAR

 

11.1. İş bu sözleşme kapsamında; www.lisanslamaegitimi.net alan adındaki internet sitesinde yer alan içerikler ve sitelerin ara yüzü, alım-satıma konu mal ve/veya hizmetler (senkron ve asenkron ders videolar) ve içerikler, görseller, metinler, konuşmalar, servisler, sunumlar, yazılımlar, grafikler, kullanıcı arabirimleri, sesler, videolar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere İş bu sözleşmeye konu alım satıma konu mal ve/veya hizmetler, tüm çalışma ürünleri ve yaratıcı tasarımlar üzerindeki faydalanma, eserde değişiklik yapma, ekleme ve kısaltma, yayınlama, adın belirtilmesi, üçüncü kişilere basit veya tam ruhsat seklinde lisans verme, işleme, çoğaltma, ödünç verme, kiralama, yayma, temsil, eşzamanlı ya da farklı zamanlı olarak aynı veya farklı mekanlarda gerçekleştirilen uzaktan eğitim materyali olarak kullanılıp temsil edilme, icra edilme, gerçekleştirilecek icra ve/veya temsilin ilk tespiti dahil her türlü çoğaltma, fonografa ve/veya filme kaydetme, çoğaltılmış asıl veya suretleri doğrudan ya da dolaylı olarak fonograf, film ve/veya yapımlarda kullanma, radyo, televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlarca ya da dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlama, bu yayınları yeniden yayınlama suretiyle umuma iletme, telli veya telsiz araçlarla ödünç verme, kiralama, satma, yayma ve/veya umuma dağıtma, sunma, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi sağlamak suretiyle umuma iletme, yeniden iletme, eseri ve/veya icraları, temsilleri kısımlara ayırıp yukarıda belirtilen biçim ve formatlarda kullanılma, sınırsız, koşulsuz ve/veya süresiz olarak mutlak ve/veya basit lisansa verme, eserin teknolojinin bilinen ya da ileride keşfedilecek bir yöntemiyle kısmen veya tamamen çoğaltılıp tekil ya da değişik cihazların bileşeni olarak kullanma, ödünç verme, kiralama, yayma, icra ve temsil etme, işaret, ses ve/veya görüntünün iletilmesine yarayan araçların bileşeni olarak kullanma, bu araçlar yardımıyla umuma iletme, yeniden iletme ve benzeri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen tüm mali ve manevi haklar (telif hakları) ve yetkiler SATICI’ya ait olup, ALICI’lar satın aldıkları mal ve/veya hizmetlerin tüm telif haklarının SATICI’ya ait olduğunu ve ödedikleri bedelin yalnızca hizmeti belirli bir süre kullanmaya hak tanıdığını, SATICI’ya ait telif haklarını ihlal edici şekilde hareket etmeyeceklerini ve 3.kİşilere söz konusu kuralları ihlal etmelerini sağlayıcı yardımlardan kaçınacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

11.2. Üyeler, herkes tarafından görünecek ve kendilerine diğer üyelerden ayırt edicilik kazandıracak olan, kendi seçtikleri kullanıcı adlarının, telif hakları da dahil olmak üzere 3. kişilerin yasadan kaynaklanan hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini, herhangi bir ihtilaf vuku bulmuş olsun veya olmasın, Şirket’in kullanıcı adlarını değiştirme yetkisinin olduğunu, bu yetkiyi kendisinin kullanabileceği gibi üyelerin de bu değişiklikleri yapmasını talep edebileceğini, bu talep üzerine üyeler talep gereklerini derhal yerine getireceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

11.3. İş bu sözleşme konusu İşler SATICI tarafından ifa edilirken, ALICI tarafından yaratılacak her türlü fikri ürünlerle bu eserlerin icrası/temsili, icra/temsillerin fonogramlara kaydedilip yayınlanması ve iletilmesinden kaynaklanan ve 5846 sayılı yasanın 21, 22, 23, 24, 25 ve 80. maddelerinde hüküm altına alınmış olan faydalanma, eserde değişiklik yapma, ekleme ve kısaltma, yayınlama, adın belirtilmesi, İşleme, çoğaltma, ödünç verme, kiralama, yayma, temsil, eşzamanlı ya da farklı zamanlı olarak aynı veya farklı mekanlarda gerçekleştirilen uzaktan eğitim materyali olarak kullanılıp temsil edilme, icra edilme, gerçekleştirilecek icra ve/veya temsilin ilk tespiti dahil her türlü çoğaltma, fonograma ve/veya filme kaydetme, çoğaltılmış asil veya suretleri doğrudan ya da dolaylı olarak fonogram, film ve/veya yapımlarda kullanma, radyo, televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlarca ya da dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlama, bu yayınları yeniden yayınlama suretiyle umuma iletme, telli veya telsiz araçlarla ödünç verme, kiralama, satma, yayma ve/veya umuma dağıtma, sunma, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi sağlamak suretiyle umuma iletme, yeniden iletme, eseri ve/veya icraları, temsilleri kısımlara ayırıp yukarıda belirtilen biçim ve formatlarda kullanılma, sinirsiz, koşulsuz ve/veya süresiz olarak mutlak ve/veya basit lisansa verme, eserin teknolojinin bilinen ya da ileride keşfedilecek bir yöntemiyle kısmen veya tamamen çoğaltılıp tekil ya da değişik cihazların bileşeni olarak kullanma, ödünç verme, kiralama, yayma, icra ve temsil etme, işaret, ses ve/veya görüntünün iletilmesine yarayan araçların bileşeni olarak kullanma, bu araçlar yardımıyla umuma iletme, yeniden iletme ve benzeri şekilde meydana gelecek tüm mali ve hakların tamamının; koşulsuz ve süresiz şekilde SATICI’ya ait olacağı(devredilmiş olacağı) taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilir. SATICI devredilen haklar üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilecektir.

 

11.4. Üyeler, 11.maddede düzenlenmiş olan durumlardan herhangi birine aykırı hareket etmeleri halinde, Şirket’in ihtara gerek olmaksızın FSEK’e ve diğer ilgili mevzuatlara dayanarak hukuki ve cezai yollara başvurabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Madde 12. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERI

 

ŞİRKET tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, iş bu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda www.lisanslamaegitimi.net internet sitesinde önceden ilan ederek kısmen veya tamamen değiştirebilir. İş bu sözleşmenin kısmen değiştirilmesi durumunda değişen hükümler ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme tamamen değiştirildiği takdirde İşe, yine sitede ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır. İş bu sözleşme, "Üye “nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Bunun yani sıra herhangi bir sebeple, Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya icra edilemez olması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya icra edilebilirliğini etkilemez.

 

Madde 13. SÖZLEŞMENIN FESHİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

13.1. Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadığının, İş bu sözleşme hükümlerinden birinin ihlal edildiğinin veya site kurallarına uyulmadığının Şirket’e ihbar olunması veya ŞİRKET tarafından tespit edilmesi halinde, ŞİRKET ihtara gerek olmaksızın her zaman haklı nedenle tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma, onlarla ilişkili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Üyeler bu durumlarda Şirket’e karsı tazminat da dahil olmak üzere herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamazlar. ŞİRKET içeriği kaldırma yetkisini kendisi kullanabileceği gibi, üyelerin kendilerinin yapmasını da talep edebilir. Bunun üzerine üyeler derhal bu talebi yerine getirmekle yükümlüdürler. Talebin yerine getirilmemesinden dolayı hukuki sorumluluk üyelere aittir. Üyeler, Şirket’in sayılan yetkilerine ve bu yönde teşhis edilebilecek olası bir işleme peşinen rıza gösterdiklerini ve bu nedenle tazminat talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

13.2. Şirket’in madde 13.1’deki haklı nedenlerden dolayı sözleşmeyi fesih etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan nedenler fesih sebebi örnekleri niteliğinde olup, bu hallerde de Şirket’in İş bu sözleşmeyi fesih etme hakkı doğmaktadır.

 

 1. (a)  Üyelerin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin İşleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmaları,
 2. (b)  Üyelerin kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açmaları,
 3. (c)  Üyelerin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan yasalara aykırı paylaşımlarda bulunmaları,
 4. (d)  Üyelerin almayı düşünmedikleri bir ürün ve/veya hizmetle ilgili talepte bulunmaları,
 5. (e)  Diğer üyelerin site içerisinde kişisel bilgilerini ve iletişim bilgilerini paylaşmaları,
 6. (f)  Üyelerin tescil hakkı başkasına ait görsel veya içerik kullanmaları,
 7. (g)  Üyelerin site içerisinde uygunsuz görsel, dil ve içerik kullanmaları,
 8. (h)  Üyenin sıkça şikâyete maruz kalması.
 9. (i)  T.C. yasalarına aykırı paylaşım, işlem ve eylemlerde bulunmaları.

 

Madde 14. YETKİLİ MAHKEME

 

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, ilgili Bakanlık (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üstündekilerde İşe ALICI’nın ve SATICI’NIN yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul ANADOLU adliyesi Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

Madde 15. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

 

İşbu Sözleşme ‘den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sİştem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, İş bu sözleşmenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 16. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Ertanlar Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden almış olduğunuz hizmetler kapsamında kurumumuza bildirdiğiniz veya kurumumuzca sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, kurumumuzca Veri Sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;

 

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda bilgilendirme yapmamız için işlenmesinde meşru menfaatimiz bulunmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kayıt işlemi sırasında dolduracağınız sözleşme vasıtası ile, yarı otomatik olarak toplanacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Ad Soyad verinizin yalnızca uyuşmazlık halinde kolluk makamlarınca paylaşılması dışında hiçbir veriniz 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 

İletişim formuna ilişkin kişisel verilerinizin,

 

 • işlenip işlenmediğine
 • işlenme amacına
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair bilgi edinme;
 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini talep etme;
 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara itiraz etme.

 

Madde 17. YÜRÜRLÜK

 

İş bu Sözleşme, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra imzalandığı veya elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Satın alınan ders ve hizmetler satın alındığı tarih itibariyle 60 gün hüküm ve sonuç doğuracak şekilde yürürlükte kalır, 60 günün sonunda sunulan bu hizmet kapatılır. Üye 17 maddeden oluşan iş bu Sözleşme’nin tüm hüküm ve şartlarını okumuş, bu şartlarla ilgili tüm sorularını sormuş, değerlendirme yaparak imzalamış veya elektronik ortamda onaylamış olduğunu kabul ve beyan eder.



KVKK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK ”) 10’uncu maddesi uyarınca Özet Akademi Yayıncılık Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“lisanslamaegitimi”) olarak lisanslamaegitimi.net’e kayıt olma sırasında paylaştığınız verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 

Kişisel verileriniz,

 

• hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

 

• doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

 

• işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

 

• hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

 

Kimlik

Ad Soyad

Aday Üye

Aday Üye’nin profilini oluşturmak

Aday Üye’nin kayıt sürecinin yürütülmesi bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

Kimlik

TC Kimlik Numarası

Üye

Fatura düzenlemek amacıyla

Aday Üye’nin yaptığı ödeme sonucunda fatura düzenlemek bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

İletişim

Telefon Numarası

Aday Üye

Aday Üye’ye doğrulama ve bilgilendirme mesajları yollamak, siparişiyle ilgili iletişime geçmek/ Fatura düzenlemek

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince ticari iletişimi sağlamak amacıyla İletişim verisi işlenmektedir.

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

İletişim

Adres

Üye

Fatura düzenlemek amacıyla

Aday Üye’nin yaptığı ödeme sonucunda fatura düzenlemek bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

İletişim

E-Posta Adresi

Aday Üye

Aday Üye’ye doğrulama ve bilgilendirme amaçlı iletiler gönderme

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince ticari iletişimi sağlamak amacıyla İletişim verisi işlenmektedir.

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

 

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin,

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

 

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

 

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

 

itiraz etme.

 

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • [email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • “Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:47/4 Üsküdar/İSTANBUL” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

 

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Çerez Politikası

Özet Akademi Yayıncılık Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ("lisanslamaegitimi") olarak lisanslamaegitimi.net sitesinde ("Website", "Site") birçok site gibi, Sitemiz'i, Hizmetlerimiz'i, uygulamalarımızı, mesajlaşmalarımızı ve araçlarımızı ziyaret ettiğinizde veya bunlar ile etkileşimde bulunduğunuzda birtakım bilgileri kaydetmemizi ve sizi ayırt etmemizi sağlayan, bilgisayar, tablet, mobil telefon ve diğer cihazlarınıza yerleştirilen ufak veri dosyaları niteliğinden ibaret olan teknolojiler kullanmaktayız.

Hizmetlerimizi, reklamlarımızı veya e-postalarımızı kullanımınız kapsamında; görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve gerçekleştirdiğiniz diğer işlemler gibi konularda bilgi toplamak için kullandığımız çerez, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojilerin isimleri ve türleri zaman zaman değişebilmektedir. Bu nedenle çerez Politikasının ve kullandığımız teknolojilerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması için belli başlı terminoloji ve tanımlara aşağıda yer verilmektedir:

Çerezler (Cookies)- Herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir iletiyi görüntülediğinizde tarayıcı veya cihazınızın hafızasına yerleştirilen, genellikle harf ve rakamlardan oluşan kısa metin dosyalarıdır. Çerezlerin birkaç türü bulunmaktadır:

Google (Analytics)

 

Kullanım Amacı: Site istatistiklerini tutma, ölçümleme reklam site içi iyileştirme yapmak

 

Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler ticari çerezler.

 

Tawk.to

 

Kullanım Amacı: Geri Bildirim, müşteri yorumları, müşteri görüşme takibi.

 

çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler ticari çerezler.

çerezler çoğu tarayıcıda bulunan araçlar ile devre dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Tercihlerinizin, kullandığınız her bir tarayıcı için ayrı olarak tanımlanması gerekmekte olup farklı tarayıcılar, farklı işlevler ve opsiyonlar sunmaktadır.

Web işaretçileri


Sitemiz, Hizmetlerimiz, uygulamalarımız, mesajlaşmalarımız ve araçlarımıza dahil edilebilen, genellikle çerezler ile birlikte çalışan, kullanıcılarımız ile kullanıcı davranışlarını tespit etmeye yarayan ve "piksel etiketleri" veya "clear GIFler" olarak da bilinen ufak kısa grafik imgelerdir.

Benzer teknolojiler


Yerel paylaşımlı nesne veya yerel depolama kullanarak tarayıcı veya cihazınızda bilgi saklayan flash çerezler, HTML 5 çerezler ve diğer internet uygulamaları, yazılım yöntemleri gibi teknolojilerdir. Bu teknolojiler, tüm tarayıcılarınız üzerinden çalışabilir. Bazı hallerde, bunları tümüyle tarayıcınız aracılığıyla kontrol edemeyebilir ve bu tür durumlarda doğrudan doğruya yüklenen uygulamalarınız veya cihazınız aracılığıyla kontrol sağlamanız gerekebilir. Bu teknolojileri, Sitemiz'de veya Sitemiz dışında size yönelik hedefli reklamcılık yapmak amacıyla bilgi toplamak için kullanmamaktayız.

 

Sizin seçiminiz ve çerez, web işaretçileri ve benzer teknolojiler kullanımımız


Yalnızca bu teknolojiler aracılığıyla kullanılabilir olan birtakım Site özellikleri, hizmetleri, uygulamaları sunmaktayız. Bu teknolojileri, tarayıcınızın, yüklediğiniz uygulamanın veya cihazınızın müsaade etmesi halinde, her zaman engelleyebilir, silebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, çerezler ve diğer benzeri teknolojilerin kullanımını devre dışı bırakmanız halinde, birtakım Site özelliklerinden, Hizmetler'den, uygulamalardan ve araçlardan faydalanamayabilirsiniz. Ayrıca, tarayıcı oturumunuz esnasında şifrenizi daha sık girmeniz gerekebilir. Bu teknolojileri nasıl engelleyeceğiniz, sileceğiniz veya devre dışı bırakacağınız hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen tarayıcı ve cihaz ayarlarınızı gözden geçiriniz.

Genel olarak bu teknolojiler, tarayıcınız veya cihazınıza, Sitemiz, Hizmetlerimiz, uygulamalarımız ve araçlarımız tarafından ileride sunucumuzun veya dahili sistemlerimizin sizi tanımasına yarayacak bilgilerin saklamasını sağlayan teknolojilerdir. Uygulanabilir olduğu durumlarda, çerezlerimizi ve diğer benzeri teknolojilerimizi, sadece bizim ve/veya yetkili hizmet sağlayıcılarımızın okuyabilmesini veya takip edebilmesini temin etmek amacıyla sadece bizlerin okuyabileceği şekilde tasarlanmış benzersiz ve tek bir tanımlayıcı atayarak koruyoruz. Bizim tarafımızdan eklenen çerez veya benzer teknolojilerimizde kişisel verilerinizi depolamamaktayız.

Kişisel verileriniz bu teknolojiler kullanılarak ancak bilgilendirmede bulunarak ve ilgili mevzuatta düzenlenen bir hukuki sebebe dayanarak toplanmakta ve depolanmaktadır..

Bu teknolojileri aşağıdaki genel kategoriler kapsamında kullanmaktayız:

Operasyonel Olarak Gerekli Olanlar


Sitemiz'in, Hizmetlerimiz‘in, uygulamalarımızın ve araçlarımızın işlerliğini sağlamak için gerekli olan çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojileri kullanabiliriz. Bunlar, Sitemiz'e, hizmetlerimize, uygulamalarımıza ve araçlarımıza erişiminizi sağlayan, kural ve usullere uygun olmayan site davranışlarını tespit etmek, hileli faaliyetleri engellemek ve güvenliği iyileştirmek için gerekli olan veya alışveriş sepetleri, aramaları kaydetme veya benzer işlevleri kullanmanıza imkân tanıyan teknolojileri içermektedir.

Performansla İlgili Olanlar


Sitemiz'e, uygulamalarımıza, Hizmetlerimiz'e ve araçlarımıza ilişkin; internet Sitemiz'i nasıl kullandığınızı anlamamıza, mesajlarımız ile etkileşimde bulunup bulunmadığınızın belirlenmesine, herhangi bir ürünü veya bağlantıyı görüntüleyip görüntülemediğinizin saptanmasına yardımcı olan veya internet sitelerimizin içeriğini, uygulamalarımızı, hizmetlerimizi ve araçlarımızı geliştiren analitik çalışmalarımızın da aralarında bulunduğu performans değerlendirmelerini gerçekleştirmemizi sağlayan, çerezler, internet işaretçileri ve diğer benzer teknolojiler kullanabiliriz.

İşlevsellikle İlgili Olanlar


Sitemiz'e, Hizmetlerimiz'e, uygulamalarımıza ve araçlarımıza erişim sağladığınızda veya bunları kullandığınızda size daha gelişmiş özellikler sunmamıza imkân tanıyan çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojiler kullanabiliriz. Bu özellikler arasında, Sitemiz'e giriş yaptığınızda sizi tanımamız ya da belli olan tercihleriniz ve ilgi alanlarınızı veya geçmişte görüntülediğiniz ürünleri hafızada tutmamız gibi Sitemiz ‘de sunduğumuz içeriğin iyileştirebilmesini sağlayan özellikler yer almaktadır.

Reklam veya Hedeflemeye Dayalı Olanlar

 

Sitemiz ‘de veya üçüncü kişi sitelerde, ilgi alanınıza uygun reklam ve diğer unsurlardan oluşan bir içerik sunmak için birinci kişi veya üçüncü kişi çerezler ve web işaretçileri kullanabiliriz. Herhangi bir reklama tıklayıp tıklamadığınızdan hareketle, sunulan reklam ve içeriğin size hitap edip etmediğini anlamamızı sağlayan teknolojiler bu kapsamda yer almaktadır.

Site'mizde, Hizmetlerimiz ‘de, uygulamalarımızda veya araçlarımızda kullandığımız diğer teknolojilerin tümünü devre dışı bırakmak istemeniz halinde bunu, tarayıcı veya cihazınızın müsaade ettiği şekilde engelleyerek, silerek veya devre dışı bırakarak sağlayabilirsiniz.

 

Yetkilendirilmiş üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları tarafından bu teknolojilerin kullanımı

Sitemiz, Hizmetlerimiz, uygulamalarımız ve araçlarımıza bilgi depolanması amacıyla, vereceğimiz bir yetkiye dayanarak üçüncü taraf çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojiler yerleştirmeleri için, "hizmet sağlayıcıları" olarak bilinen üçüncü taraf şirketler ile çalışabiliriz. Bu hizmet sağlayıcıları, size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sunmamızda bize yardımcı olmaktadırlar.

Bu hizmet sağlayıcıları, içerik ve reklam sunumu ile anonim site ölçümleri ve analizlerini derlememizde bize yardımcı olmak için söz konusu teknolojileri kullanabilirler. Bu hizmet sağlayıcıların, Sitemiz, Hizmetlerimiz, uygulamalarımız veya araçlarımızda yer alan kişisel verilerinizi kendi amaçları ile toplamalarına izin vermemekteyiz. Bu hizmet sağlayıcıları, bizimle imzaladıkları gizlilik sözleşmeleri ile kişisel verilerin toplanması ve kullanılması konusundaki diğer yasal sınırlamalara tabidir. Üçüncü taraf çerezler, üçüncü tarafların gizlilik politikası kapsamındadır.

Google Sitemiz üzerinden topladığı verileri kendi verileriyle eşleştirebilir ve elde ettiği kişisel verileri kendi gizlilik politikalarına göre işleyebilir. Google Gizlilik Politikası için 
https://www.google.com/policies/privacy/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca Sitemizi nasıl kullandığınızı analiz etmek ve ölçümlemek amacıyla Adobe Analytics ve Google Analytics hizmetini de kullanmaktayız.

Hizmet sağlayıcılarımız ve diğer yetkili üçüncü kişiler tarafından söz konusu teknolojilerin kullanılması hariç olmak üzere, Sitemizde, ürün listeleme, üyeler arası iletişimler, seri listelemeler, yorumlar, incelemeler gibi üçüncü kişi içeriklerinin, takip amaçlarıyla, çerezler, web işaretçiler ve benzer teknolojileri içermesi, kullanması veya kişisel verilerinizi toplamasına izin vermemekteyiz. Herhangi bir listeleme veya diğer üçüncü kişi içeriğinin Sitemiz ‘den kişisel veri topladığını veya takip teknolojileri kullandığını düşünmeniz durumunda, konuyu Müşteri Hizmetleri aracılığıyla bize bildirmenizi rica ederiz.

Uzaktan Satış Sözleşmesi

Madde 1. TARAFLAR

 

  1. ŞİRKET/SATICI/SAĞLAYICI

 

  1. ÜYE

 

www.lisanslamaegitimi.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:47/4 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim Özet Akademi Yayıncılık Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle “Özet Akademi” olarak anılacaktır).

 

www.lisanslamaegitimi.net internet sitesi üzerinde bulunan üye formunu doldurarak üye olmuş̧ ve iş bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmiş̧ olan site üyesidir.

 

İADE POLİTİKASINI içeren Kullanıcı ve mesafeli satış sözleşmemiz Tüketici mevduatı ve Mutad uygulamaların gelişmesi amacıyla, siz değerli üyelerimizi korumak adına hızlı geç seçeceği kaldırılarak en az “10saniye” göz atma zorunluluğu getirilmiş ve bilinçli üye kapsamında bu süre tüm üyelerimiz açışından zorunlu tutulmuştur.

 

Madde 2. TANIMLAR

 

2.1. SİTE

 

Üyelerin, Özet Akademi tarafından satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen satış̧ bedeli üzerinden satın almasına imkân veren, Özet Akademi’ye ait www.lisanslamaegitimi.net alan adından oluşan web sitesidir.

 

2.2. ŞİRKET/SATICI/SAĞLAYICI

 

Özet Akademi Yayıncılık Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ticaret unvanıyla faaliyet gösteren, bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla (www.lisanslamaegitimi.net internet sitesi aracılığıyla) mal ve/veya hizmetlerin satımını yapan tüzel kişidir.

 

2.3. ÜYE / ALICI

 

İş bu sözleşmedeki startları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, Şirket’in onayıyla üye olmaya hak kazanmış̧ olan, şirketin ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak Şirket’e ait mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir.

 

2.4. TAM GÜVENCELİ HESAP

 

Üye alıcıların sipariş̧ ettikleri ürün ve/veya hizmetlerin bedelini gönderdikleri Şirket’e ait banka hesabıdır.

 

2.5. SİTEDEN AL SATIŞ MODELİ

 

Şirket’in, satışa yarar bilgilerini elektronik ortamda hazırlamış̧ olduğu ürün ve/veya hizmetlerin, üye alıcılar tarafından site üzerinden satın alınmasıyla gerçekleştirilen satış̧ usulüdür.

 

2.6. UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ

 

Şirket’e ait teknik sistem ile öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin stüdyo ortamında ya da doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilmiş̧ bir icrada ve/veya temsilde dijital teknoloji de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü kayıt ve nakline yarayan araçlarla senkron (eşzamanlı uzaktan eğitim sistemi için) ve asenkron (farklı zamanlı uzaktan eğitim için) olarak tespit ve kaydedilen/kaydedilecek olan videoların meydana getirilmesi ve bunların potansiyel alıcılar tarafından senkron ve asenkron eğitim sürecinde kullanılmasını sağlayan sisteme verilen isimdir.

 

2.7. SENKRON VİDEO DERS

 

Şirket’e ait uzaktan eğitim sistemi ile meydana getirilen ve tüm telif hakları Şirket’e ait olan, alıcıların bedeli karşılığı satın aldıkları kullanıcı adı ve şifrelerle giriş̧ yaparak eş zamanlı(canlı) uzaktan eğitim ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan, sözleşmedeki alım satım işlemine konu hizmettir.

 

2.8. ASENKRON VİDEO DERS

 

Şirket’e ait uzaktan eğitim sistemi ile meydana getirilen ve tüm telif hakları Şirket’e ait olan, alıcıların bedeli karşılığı satın aldıkları kullanıcı adı ve şifrelerle giriş̧ yaparak farklı zamanlı uzaktan eğitim ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan sözleşmedeki alım satım işlemine konu hizmettir.

 

2.9. TESLİM

 

Hizmete ilişkin alımlarda; hizmetin kullanıma tahsis edilmesini sağlayan kullanıcı adı ve şifrenin ALICININ’nın bildirdiği e-posta adresine ŞİRKET tarafından gönderilmesini, mala ilişkin alımlarda kargo vasıtasıyla siparişe konu malin ALICI’nın bildirdiği adrese teslim edilmesini ifade eder.

 

Madde 3. KONU

 

İş bu sözleşmenin konusu, Şirket’e ait www.lisanslamaegitimi.net alan adı kullanılarak ‘’Siteden Al Satış̧ Modeli’’yle gerçekleştirilen alım-satımlara ilişkin olarak; 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yasal mevzuat hükümleri gereğince ŞİRKET ve ALICI’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması ve üye alıcıların Şirket’e ait internet sitesinin kullanımına dair yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

Madde 4. ÜYE OLMA ŞARTLARI

 

4.1. İş bu sözleşme uyarınca üye olmak isteyenler, kimlik bilgileri ve/veya firma bilgileri de dahil olmak üzere, ŞİRKET tarafından talep edilen kendilerine ait tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde siteye girdikten sonra, üyelik türüne göre belirlenmişse üyelik bedelini öderler ve ŞİRKET tarafından başvurularının onaylanmasıyla, başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiler üye olmaya hak kazanırlar. Kazanılan üyelik hakkı beraberinde yükümlülükleri de getirir. Üyeler yürürlükteki mevzuata, İş bu sözleşmeye, site kurallarına uygun davranma yükümlülüklerinin bulunduğunu, aksi takdirde ŞİRKET tarafından belirlenen müeyyidelerin uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4.2. Üye olmak için gerçek kişilerin reşit olmaları gerekmektedir. Tüzel kişilik adına üyelik başvurusu yapanların İşe, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. Şirket’in üyelik bilgilerinin doğruluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmadığından, bilgilerin yanlış̧ verilmesi durumunda, üyelik süreci tamamlanmamış̧ olacak ve olası bir ihtilaf durumunda Şirket’in hiçbir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır. Ayrıca bir sebepten üyelik sözleşmesi fesih edilerek veya feshedilmeden, üyeliği durdurulmuş̧ veya tamamen yasaklanmış̧ kişilerin de takdiri Şirket’e ait olmak üzere üye olma engelleri bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, Şirket’in bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve üyelik şartlarına dair bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Madde 5. SATIN ALMA MODELLERİ

 

5.1. Üyeler, üyeliğe hak kazanacak işlemleri gerçekleştirdikten sonra, ‘’Siteden Al Satış̧ Modeli’’ usulü ile alım-satım işlemini gerçekleştirirler.

 

5.2. Üyelere verilecek hakları ve her iki tarafın ortak yararlanabileceği opsiyonel hakları belirleme yetkisi münhasıran Şirket’e aittir. Bu haklara ilişkin değişiklikler, www.lisanslamaegitimi.net alan adındaki internet sitesinde ilan edildiği tarihinden sonra tüm üyeleri bağlayacak şekilde derhal yürürlüğe girecektir.

 

5.3. “Siteden Al Satış̧ Modeli’’nde; ALICI, SATICI’nın belirlediği ve sitede yer verdiği satışa ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmetleri, internet sitesi üzerinden sipariş̧ verdikten, üye sözleşmesini kabul ettikten ve ürün ve/veya hizmetin bedelini Şirket’in tam güvenceli hesabına ödedikten sonra, SATICI 1(bir) İş günü içerisinde sipariş̧ edilen hizmeti ALICI’nın kullanımına açmak için gerekli işlemleri tamamlamak zorundadır.

 

Madde 6. ÜYELERİN/ALICILARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

 

6.1. Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan her türlü mevzuata ve genel ahlaka uygun davranacaklarını, herhangi bir şekilde üçüncü bir kişinin kişilik hakları ve fikri ve sınai mülkiyet hakları dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir hakkın ihlâlini gerçekleştirmeyeceklerini, internet sitesi üzerinden yapacağı paylaşım ve yüklemelerin ve temin edeceği her türlü içeriğin ayrımcılık, kumar, pornografi, aşırı cinsellik, şiddet ve nefret suçu unsurları içermeyeceğini, diğer kullanıcıları ve üçüncü kişileri tehdit, taciz veya başka herhangi bir surette rahatsız etmeyeceklerini, diğer alıcılara ait bilgilere kendi rızaları haricinde herhangi bir şekilde erişmeyeceklerini, bu bilgileri, diğer alıcıların rızası dahi olsa, herhangi bir surette toplamayacaklarını veya üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını, internet sitesi üzerinde, herhangi bir şekilde kampanya, yarışma, çekiliş̧ düzenlemeyeceklerini, satın aldıkları telif hakları kendilerine ait olmayan ürün ve/veya hizmetleri herhangi bir surette veya herhangi bir araç ile kayıt etmeyeceklerini, çoğaltmayacaklarını, yaymayacaklarını, herhangi bir iletişim aracı ile iletmeyeceklerini, tescil hakkı olan görsel veya içerik kullanmayacaklarını, kullanıcı adı ve şifresini kesinlikle kimseye kullandırmayacaklarını-vermeyeceklerini paylaşmayacaklarını, kişisel bilgilerini sitede paylaşmayacaklarını, Şirket’in taahhüt ve tekeffül etmediği hususları, taahhüt veya tekeffül etmiş̧ gibi gerçek dışı beyanlardan kaçınacaklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.2. Üyeler, ticari veya kişisel amaçlar güderek spam, virüs ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile internet Sitesi’nin, çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacaklarını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.3. Üyeler, Şirket’e ait internet sitesinin içeriğini, ara yüzünü, datalarını ve burada yer alan bilgileri, kısmen veya tamamen Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalayamaz, başka datalara aktaramaz ve bu dataları 3. Kişilerin erişimine ve kullanımına açamazlar.

 

6.4. Üyeler, üye olurken vermiş̧ oldukları tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış̧, eksik veya yanıltıcı olmasından dolayı kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan sorumlu olduklarını, bilgilerinde değişiklik olması halinde anında Şirket’i bu durumdan haberdar edeceklerini, Şirket’in bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, kendileri tarafından belirlenen ve kendilerine ait kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduklarını, bunların kendi kusurları veya ihmalleri neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabilecekleri her türlü zarar dolayasıyla, Şirket’in herhangi bir hukuki sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.5.  ŞİRKET, yöneticileri ve çalışanları, üyelerce kendisine bildirilen veya internet sitesine yüklenen, değiştirilen ve sağlanman bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin doğru olmamasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan da sorumlu tutulamaz. Bu durum üyelerce de kabul, beyan ve taahhüt olunur.

 

6.6. Üyeler, yasal, ticari ve kalite denetimi gibi nedenlerle internet servis sağlayıcısının adinin ve internet protokol adresinin, erişim tarih ve saatinin, sitede bulunulan sırada erişilen sayfaların ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgilerin ŞİRKET tarafından saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.7. Üyelere ait kişisel bilgilerin veya kayıtların Şirket’in özenine rağmen üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, üyeler Şirket’in bundan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, Şirket’in güncel veri koruma mevzuatı çerçevesinde gerekli düzenleme ve değişiklikleri yapma hak ve yetkisi mevcuttur.

 

6.8. Şirket’in üye bilgilerinin mahkeme, devlet kurumları gibi resmi makamlarca talep edilmesi halinde, üyelere ait talep edilen tüm bilgileri İsteyen kuruma vermeye yetkisi olduğunu ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat dahil hiçbir hak ve alacak talep edilemeyeceğini üyeler kabul, beyan ve taahhüt edeler. Ayrıca üyelerin hukuksuz eylemleriyle üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettikleri iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca Şirket’e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Alıcı ve Satıcı üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak İstediğinin “ŞİRKET’e bildirilmesi halinde ŞİRKET, ilgili Üyelerin kendisine bildirdiği kimlik ve adres bilgileri karşı tarafa verebilir.

 

6.9. Üyeler, internet sitesinde yapacakları her türlü hukuka aykırı eylem ve işlem sebebiyle meydana gelecek zararlardan dolayı, hukuk ve ceza sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, hesaplarının ve şifrelerinin kendi tasarruflarından istemleri dışında çekmiş̧ olması durumunda, bu durumu aynı gün içerisinde Şirket’e bildirmek zorundadırlar. Bu sebeple, sitede gerçekleştirilen eylem ve işlemleri kendilerinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz veya def’i ileri süremezler.

 

6.10. Üye, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş̧ bir kullanıcı adi ve şifre belirler. Kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifresini yanlış̧ giren üye, şifremi unuttum bölümünden kendi e-posta adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. SATICI şifrenin yanlış̧ kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 

6.11. Üyeler, internet sitesi üzerinden veya harici herhangi bir yolla, ticari amaç güderek Şirket’in hizmet bedelini ödememe kastıyla diğer üyelerle iletişime geçmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hüküm üye alıcıları ve 3.kİşileri bağlamaktadır. Şirket’in aksi davranışta bulunan üyeler hakkında ihtara gerek kalmaksızın üyelik hesaplarını kapatma, sözleşmelerini fesih etme, ceza ve hukuk davası da dahil her türlü yasal yola başvurma hakları saklıdır.

 

6.12. Üyeler, Şirket’in yazılı onayı olmadan bu sitede sahip oldukları hakların hiçbirini ve üyelik hesaplarını 3. kişilere devir edemezler, kiralayamazlar, satamazlar, 3.kİşilere yarar sağlayacak şekilde hiçbir eylemde bulunamazlar. Aksi takdirde Şirket’in tek taraflı olarak üyelerin hesaplarını kapatma ve sözleşmelerini fesih etme hakkı saklıdır. Bu hususta 3. Kişilere devirde şirket yetkilileri tarafından haksız satış konuşma-içerik paylaşımı-dekont vb. tespit yöntemi ile sübuta erdirmesi durumunda konu hakkında savcılık nezdinde işlem yapılacaktır.

 

6.13. ŞİRKET, hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağı kendine ihbar edilen veya kendinin tespit ettiği talepleri, yazışmaları ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü içeriği yayımlamaktan imtina edebilir veya sebep göstermeksizin tek taraflı olarak yayından kaldırabilir. Üyeler, yayından kaldırma veya yayımlamaktan imtina etme yaptırımlarından biri ile karşılaştıklarında Şirket’ten hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceklerini ve Şirket’in bunu yapmaya yetkisinin olduğunu peşinen kabul ederler. Şirket’in internet sayfasında yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen sitede müşteri tarafından paylaşılan herhangi bir içerik, bilgi veya veri sebebi ile Şirket’in hukuki veya cezai sorumluluğunun dogması halinde, üyelere rücu hakkı saklıdır.

 

6.14. Şirket’e ait www.lisanslamaegitimi.net alan adlı internet sitesinde ücretli ve ücretsiz hizmetler olabilir. Şirket’in bu hizmetleri ücretli veya ücretsiz olarak belirleme hakkı saklıdır. Üyeler bu hizmetlerden kural olarak ücreti karşılığında yararlanmaktadırlar. Ancak siteye üye olarak bazı kampanyalardan ve hizmetlerden ücretsiz yararlanan kullanıcılar da bulunabilir. Üyeler arasındaki bu kullanım seklini belirleme tasarrufunun Şirket’e ait olduğunu üyeler peşinen kabul ederler.

 

6.15. Üyelerin, gerçek veya tüzel kişi adına satın aldıkları mal ve/veya hizmetler için yalnızca tek bir kullanıcı adı ve şifre verilir ve sadece satın alan gerçek kişi üzerine kaydedilerek o kişinin kullanımına izin verilir. Şifrenin kullanıcı tarafından 3.kİşilerle paylaşılması sözleşmeye aykırılık oluşturur. Bunun tespit edilmesi durumunda SATICI, izinsiz paylaşım yapılan kişi sayısı kadar sözleşme bedelini ihlali yapan üyeden talep etme ve sözleşmeyi tek taraflı olarak hâkli nedenle fesih etme hakkına sahip olur. Üyelerin birden fazla üyelik hesabi oluşturmaları, satın aldıkları mal ve/veya hizmeti birden fazla kişinin yararlanmasını sağlayacak şekilde kullanmaları ve/veya devretmeleri kesinlikle yasaktır. Bu hususun tespiti şirket yetkilileri tarafından bağlanılan İP üzerinden yapmaları mümkündür.

 

6.16. Üyeler İş bu sözleşmenin mobil ortam dahil Şirket’in faaliyet gösterdiği her türlü alanda geçerli olacağını, iş bu sözleşme hükümleri ile bağlantılı yan sözleşmelerin hükümleri çatıştığında SATICI’nın lehine olan hükümlerin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.17. Üyeler; kendi üyelik hesapları, sitenin işleyişini manipüle etmek için kötü niyetli olarak açtıkları üyelik hesapları veya tanıdıklarının hesapları arasında para transferi sağlamak da dahil olmak üzere her türlü manipülasyona yönelik hareketten kaçınacaklarını, site kuralları ve üyelik sözleşmesinde yer alan kapsamın dışına çıkarak sitenin işleyişini bozacak davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi takdirde meydana gelecek ihtilaflardan doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını, Şirket’in tazminat da dahil olmak üzere her türlü yasal yola başvurabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.18. Üyeler, paylaştıkları içeriklerin hiçbir şekilde tanıtım ve reklama ilişkin fotoğraf veya metin içeriği ve linki bulunmayacağını, aksi tutum ve davranışlarda bulunan üyeler hakkında Şirket’in ihtara gerek olmaksızın tazminat da dahil olmak üzere her türlü yasal yollara başvurabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.19. Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadığının, İş bu sözleşme hükümlerinden birinin ihlal edildiğinin veya site kurallarına uyulmadığının Şirket’e ihbar olunması veya ŞİRKET tarafından tespit edilmesi halinde, ŞİRKET ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma, onlarla ilişkili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Ancak bu içerikler siteden silinse dahi ihlale konu bilgiler ŞİRKET tarafından muhafaza edilebilecektir. ŞİRKET içeriği kaldırma yetkisini kendisi kullanabileceği gibi, üyelerin kendilerinin yapmasını da talep edebilir. Bunun üzerine üyeler derhal bu talebi yerine getirmekle yükümlüdürler. Talebin yerine getirilmemesinden dolayı hukuki sorumluluk üyelere aittir. Üyeler, Şirket’in yetkilerine ve bu yöndeki olası bir İşleme peşinen rıza gösterdiklerini ve bu nedenle tazminat talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.20. Üyeler, Şirket’in kendi takdirine bağlı olarak önceden ayrıca ihtara gerek olmaksızın istediği anda, İnternet Sitesi’nin tamamını veya bir kısmını değiştirebileceğini, silebileceğini veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabileceğini, başka internet sitesi üzerinden hizmet vermeye devam edebileceğini veya siteyi tamamen kapatabileceğini, sitede değişiklik yapılması durumunda değişikliklerin sitede veya siteye bağlı alt alan adlarında ilan edildikten sonra derhal yürürlüğe gireceğini, yeni bir sitede faaliyet gösterilmesi durumunda ise Şirket’in üyelere ait kişisel bilgilerin tamamının bu sitede de kullanılabileceğini, peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.21. Şirket’in, üyeler nedeniyle maruz kalacağı, idari yaptırımlar da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı her türlü zararını, zararı meydana getiren üye/lerden tazmin edebileceğini üyeler peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.22. İş bu sözleşmedeki tüm hükümler, siteden hizmet satın almasa da, siteye üye olan tüm kullanıcılar hakkında uygulanır.

6.23. Üye tarafından hizmet satın alınması gerçekleştikten sonra, tercih edilen paket modeli fark etmeksizin, yalnızca ilgili eğitim dönemini kapsayan, giriş güvenlik uygulaması yapılacaktır. Satıcı tarafından, üyelerin kullanımları kapsamında, CİHAZ-TARAYICI-İŞLETİM SİSTEMİ-GENEL LOKASYON bilgileri, 3 farklı giriş cihazına göre kayıt altına alınacaktır. Üye bu uygulama modeli ile hizmet aldığını konu ile alakalı kullanımı gerçekleştireceği anda cihazını şirketin hizmet alım sistemine tanıtmakla yükümlüdür. Üye bu şekilde yukarıda açıkladığı bilgileri kayıt ederek 3 adet cihaz kaydı oluşturarak hizmet alımına devam edebilir.

6.24. Üyelerin, hizmet alım süreci devam ederken bilgileri kayıtlı 3 cihazı değiştirme haklarına sahiptir. Bu değişiklik şirket iletişim merkezinden gerçekleştirilecek ve ek ücret alınmadan hizmet tamamlanacaktır.

6.25. Şirket tarafından 6.23 madde sayılan önlemler, üyelerin hizmet alımı sırasında güvenliklerin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kaçak kullanımın önüne geçilmesini hedeflemektedir. Güvenlik ve öğrenciler arasında ki rekabeti koruma amaçlı yapılan bu uygulama, üyelere ekstra yükümlülük getirmemektedir.

Madde 7. ÜYELERIN/ALICILARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

 

7.1. ALICI, siteye üye olduktan sonra, İş bu sözleşmede ve sitenin içeriğinde yer alan bilgiler ışığında, satın alacağı ürün ve/veya hizmetin cinsi, türü, markası, modeli, rengi, fotoğrafları ve yazılı açıklamaların doğruluğu, niteliği, özellikleri, tüm vergiler dahil satış̧ bedeli, satış̧ ilan süresi, satılacak miktarı, stok sayısı, listeleme hususları, teslim yeri, koşulları ve ücretleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5.maddesinde ALICI tarafından satış̧ öncesi bilinmesi zorunlu kılınan tüm ön bilgilendirme ve cayma hakkı metinlerini, okuduğunu, bu konuların içeriğini anladığını, ürün ve/veya hizmetin siparişini bu ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı konularında bilgi sahibi olarak elektronik ortamda gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.2. ALICI iş bu üyelik sözleşmesi hükümleri uyarınca üye olmaya hak kazandıktan sonra ‘Siteden Al Satış̧ Modeli’’nde göre bir ürün ve/veya hizmet satın almak istediğinde; Şirket’in sitesinde yer alan ve gerekli bilgilendirmeleri yapılmış̧ olan ürün ve/veya hizmetleri, elektronik ortamda görerek satın alma talebinde bulunur. ALICI’nın bu talebi; SATICI’nın ürün ve/veya hizmetlerine ait tüm startları ön bilgilendirme metnindeki haliyle onaylayarak satın almayı kabul, beyan ve taahhüt ettiği anlamına gelmektedir. ALICI ve SATICI arasındaki mesafeli satış sözleşmesi talebin SATICI ’ya ulaştığı an kurulmuş olur. Genel hükümler çerçevesinde ALICI’nın ürün ve/veya hizmetin bedelini ödeme ve teslim alma yükümlülüğü, SATICI’nın İşe ilanda ve ön bilgilendirme metninde içeriğini ve şartlarını belirttiği ürün ve/veya hizmeti teslim etme yükümlülüğü doğmuş olur. Bundan sonra taraflarca anlaşılan ürün ve/veya hizmet bedeli ALICI tarafından Şirket’in ‘’tam güvenceli Hesabı’na ödenmek zorundadır. Bu hesaptan başkaca bir hesaba ödenen paralar için Şirket’in hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI’nın bedeli hiçbir şekilde ödememesi halinde ihtara gerek olmaksızın sözleşme kendiliğinden ve derhal fesih olmuş olur.

 

7.3. Üyeler İş bu sözleşmenin 5.maddesindeki ‘Siteden Al Satış Modeli’’ni seçerek, almak istedikleri mal ve/veya hizmetlere ilişkin kabul iradelerini usulüne uygun olarak beyan ettikten sonra, SATICI 1 iş günü içerisinde üyelerin platformunu aktif hale getirir ve satın alırken bildirdikleri e-mail adreslerine bilgilendirme e-maili gönderir. İlgili onayın SATICI tarafından gönderilmesi sipariş edilen mal ve/veya hizmetin ALICI’ya teslim edildiği anlamına gelmektedir. ALICI’nın mal ve/veya hizmeti satın aldıktan sonra e-mailini kontrol etme yükümlülüğü bulunduğundan, gönderilen bilgilerden haberdar olmadığını iddia edemez. ALICILAR’ın gerek senkron gerekse asenkron video dersler için satın aldıkları hizmetleri kullanımları belirli bir süreye tabidir. SATICI’nın belirlediği sürenin sonunda ALICILAR’ın kullanım hakları sona erer. Bu süre içerisinde senkron video dersler için hizmetlerin kullanım zamanları SATICI tarafından tayin edilen bir müfredata (haftanın hangi günleri/günün hangi saatleri/haftada-günde kaç saat vs...) uygun olarak devam ettirilir. SATICI’nın müfredatta değişiklik yapma hakkı saklıdır. ALICI’nın belirlenen saatlerde hizmetten faydalanması için doğru kullanıcı adı ve şifresi ile www.lisanslamaegitimi.net internet sitesine bağlanarak giriş yapması gerekmektedir. Asenkron video dersler İşe; ŞİRKET tarafından belirlenen kullanım süresi içerisinde, senkron video ders çekimini takip eden bir iş günü sonrasında ALICI’nın doğru kullanıcı adı ve şifre ile www.lisanslamaegitimi.net sitesine bağlanarak giriş yapması suretiyle kullanılır. Aksi şekilde hareket edilmesi halinde SATICI’nın yasal sorumluluğu yoktur ve uğrayacağı zararlar ALICI tarafından tazmin edilecektir.

 

7.4. ALICI, alım-satıma konu ürün ve/veya hizmetin, hasarsız, hatasız, eksiksiz, ayıpsız ve sorunsuz bir şekilde kullanımına tahsİş olduğu ve çalıştığı/teslim aldığı kanaatindeyse, bu yöndeki olumlu bildirimini SATICI’ya ait e-posta adresine ayni gün içerisinde yapmalıdır. ALICI’nın sessiz kalması, ürün ve/veya hizmeti hasarsız, hatasız, eksiksiz, ayıpsız ve sorunsuz olarak teslim aldığı, ürün ve/veya hizmetin ön bilgilendirme metnindeki niteliklere uygun olduğu anlamına gelir.

 

7.5. ALICI’nın iletişim bilgilerini kendisinden kaynaklanan nedenlerle eksik veya hatalı bildirmiş olması durumu da dahil olmak üzere, ürün ve/veya hizmetin teslimi veya kullanıma tahsİş edilmesi ile ilgili karşılaşılan tüm olumsuz durumlarla ilgili olaylara ALICI kendi kusuru ile sebebiyet vermiş olacağından, ürün ve/veya hizmetin kendisine tekrar yollanacağı zamandaki kargo ücretleri ve/veya hizmetin tahsis edilmesine ilişkin ek masrafları karşılamak zorundadır.

 

7.6. Senkron ve asenkron video derslerin iadesi hususunda şirket politikası;

 

 • Üyeden iade talebi gelmiş ve üyenin sistemine yüklenmiş olan senkron ve asenkron video dersler hiçbiri kullanılmamış/izlenmemiş İşe ve üye Tüketici mevzuatına göre CAYMA süresi içerisinde iade talebinde bulunmuş İşe, üye tarafından ödenen ücretin %90’ı ( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 56.maddesi ) üyeye 30 gün içerisinde iade edilir. Üyenin ödeme yaptığı hesabına iade gerçekleştirilir eğer bu hesaba ulaşılmasında sorun yaşanır İşe PTT üzerinden üyenin ücreti iade edilir.
 • Üyeden iade talebi gelmiş ve üyenin sisteme yüklenmiş olan senkron ve asenkron video derslerin 40 dakika ve fazlasını izlemiş olması durumunda Senkron ve asenkron video dersler ile sisteme PDF formatında yüklü olan ders notu-soru bankasının kullanım amacıyla indirilmiş olması elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamına gireceği için ALICI söz konusu hizmetlere ilişkin cayma hakkını kullanamaz.
 • Üyeden iade talebi gelmiş ve üyenin sistemine yüklenmiş olan senkron ve asenkron video derslerin 40 dakika ve fazlasını izlemiş olması rağmen, üyenin kendi alt yapısından kaynaklı teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen bozulmaları öne sürerek cayma hakkını kullanamayacaktır. Bu hususta ALICI’nın, ‘Siteden Al Satış Modeli’’ ile yaptığı senkron ve asenkron video ders alımlarında internet sitesinde demo dersleri izleme olanağı her zaman bulunduğundan, hizmetin içeriğini ve niteliğini bilmediğini iddia ederek de cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

7.7. Mücbir sebepler durumunda, Borçlar Kanunu kapsamında meydana gelen durumlarda, Uzaktan eğitim çalışma alanının mücbir hallerde etkisi göz önüne alınarak site tarafından karar verilecek olup aksi mücbir hal olarak gösterilen sebepler ile iade talebi durumunda 7.6 madde hükümleri uygulanacaktır.

 

7.8. ALICI ‘’Siteden Al Satış Modeli’’ ile satın aldığı senkron ve/veya asenkron video derslerin; yararlanma amacı bakımından değerlerini veya makul olarak beklenen faydalarını azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içerdiğini, diğer bir söylemle hizmetin ayıplı olduğunu yahut hizmetin süresinde tahsis edilmemesi sebebiyle ayıplı olduğunu iddia ediyorsa, iddialarına konu olayları fark ettiği andan itibaren derhal SATICI’ya bildirimde bulunmak zorundadır.

ALICI bu bildirimde seçimlik haklarından (hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme) hangisini kullandığını da SATICI’ya belirtmek zorundadır.

 

Ancak, ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesi SATICI için orantısız güçlükleri beraberinde getirecekse, ALICI bu haklarını kullanamayacaktır. ALICI, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında indirim İşteme haklarından birini seçmişse SATICI söz konusu bedelleri haklı sebepler ve yasal şartlar varsa derhal öder. ALICI, ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesini haklarından birini seçtiyse, SATICI’nın talepleri yerine getirmek için 30 İş günü süresi vardır. Ücretsiz onarım hakkının kullanıldığı durumlarda SATICI’nın ‘Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’ uyarınca hareket etme hakkı saklıdır.

 

ALICI’nın seçimlik haklarını kullanması durumunda olmak üzere tüm masraflar SATICI tarafından karşılanacaktır. Ancak, ALICI’nın söz konusu seçimlik haklarını kullanmak istediğini beyan etmesi SATICI’nın bu yönde mutlak surette hareket edeceği anlamına gelmemektedir. SATICI’nın önceden bildirdiği bir ayıbı ALICI bilmesine rağmen hareket ediyorsa, ALICI’nın iddiası aslında ayıba konu bir durum teşkil etmiyorsa ve bunlarla sınırlı kalmaksızın yasal mevzuat uyarınca ALICI’nın ayıba dayanarak seçimlik hak iddia etmesine engel bir durum söz konusuysa, SATICI ALICI’nın taleplerini yerine getirmek zorunda değildir.

 

7.9. ALICI, ‘Siteden Al Satış Modeli’’nde satıcının ön bilgilendirme metninde yer verdiği bilgileri, İADE POLİTİKASINI, satış bedelini, tüm satış şartlarını ve usullerini kabul ederek ürün ve/veya hizmeti sipariş ettiği için, kanunda sayılan istisnai durumların haricinde haklı sebebi olmaksızın siparişini iptal edemez. Bu hususta ALICI’nın, ‘Siteden Al Satış Modeli’’ ile yaptığı senkron ve asenkron video ders alımlarında internet sitesinde demo dersleri izleme olanağı her zaman bulunduğundan, hizmetin içeriğini ve niteliğini bilmediğini iddia ederek de cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

Ayrıca sipariş ettiği ürün ve/veya hizmetin bedelini ödemekten de imtina edemez. ALICI sipariş ettiği ürünün ve/veya hizmetin bedelini ödemek ve teslim almak zorundadır.

 

7.10. Üyelerin ürün ve/veya hizmetin alımına ilişkin yapacakları onaylama ve reddetme de dahil olmak üzere satış işlemi tamamlanana kadar gerçekleştirecekleri her türlü yazışma ve iletişim kurma eylemleri, mutlak suretle Şirket’in sitesi üzerinden elektronik ortam kullanılarak yapılmalıdır. Yapılan işlemlerin geçerlilik kazanması ve sözleşmede belirlenen sürelerin başlamasının tek şartı budur. Üyeler bu kurala riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu sebeple meydana gelecek zararlardan dolayı Şirket’in hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. İş bu sözleşme hükmü yalnızca üyeler için bağlayıcı olup, ŞİRKET kendisinin tayin edeceği herhangi bir usulde üyelerle yazışma ve iletişim kurma hakkına sahiptir. Tayin ettiği usulle gerçekleştirdiği yazışma ve iletişim metinlerinin geçerliliği herhangi bir şarta tabi değildir.

 

7.11. ALICI, ‘Siteden Al Satış Modeli’’ yöntemiyle yaptığı ürün ve/veya hizmet alımında; Şirket’in tam güvenceli hesabına ödediği ürüne ve/veya hizmete ait bedeli, satış işlemi olumlu veya olumsuz bir şekilde sonlanana kadar, Şirket’in bu hesapta bloke etme hakkının olduğunu kabul eder.

 

7.12. ALICI, paket alımlarından kaynaklı (üç ders alımı veya dört ders ve üzeri alımlarında faydalanılan indirim) indirimlerde, alım yaptığı paket sayısını azaltması durumunda indirim avantajı ücret farkı ALICI’ya yansıtılacaktır. ALICI’nın satın aldığı ürün ve/veya hizmetin, satın aldığı tarihten sonra kampanyaya girmesi sebebiyle, Şirket’ten bedel farkı iadesi talep etmesi mümkün değildir.

 

7.13. Ürün ve/veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce hâksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak, ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kurulusunun ürün ve/veya hizmet bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

Madde 8. SATICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

8.1. Satıcı, satmak İştediği ürün ve/veya hizmetleri satmasını engelleyecek maddi, ekonomik ve hukuki bir engelinin bulunmadığını, mevzuattan doğan yükümlülüklerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.2. Taksitli satışlarda, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17-19 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemiş̧ kalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır.

 

8.3. ŞİRKET, üyelere veya 3. Şahıslara bildirimde bulunmadan, İş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman derhal feshedebilir ve internet sitesi de dahil olmak üzere tüm teknik ve teknolojik altyapının işletilmesini durdurabilir veya bu hizmeti tüm üyelere e-posta yolu ile bildirme koşulu ile başka bir alt yapı ile gerçekleştirebilir.

 

8.4. ŞİRKET sitenin, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düsen özeni gösterecek olup, bu hizmetin kesintisiz olması manasına gelmemektedir. Internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından, üyelerden kaynaklanan hatalı işlemlerden ve bunun gibi kusuru bulunmayan olumsuzluklardan ve zararlardan dolayı sorumlu değildir.

 

8.5. Şirket’in internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, üyeler veya 3.sahİşlar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu yoktur. ŞİRKET bu sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3.kişilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu değildir.

 

8.6. Şirket’in, üyelere ait tüm içerikleri başka sitelerde veya ticari amaçla faaliyet gösteren başka yerlerde kullanmak için, 3. Kişilerle anlaşma yetkisinin bulunduğunu, ilan ve hak sahibi üyeler kabul, beyan ve taahhüt ederler. İş bu madde hükmü ile üyeler Şirket’e bu konuda açık yetki vermektedirler.

 

8.7. ŞİRKET, faaliyet gösteren tüzel kişi üyelerin İş yerlerini denetim amaçlı ziyaret edebilir. ALICI’nın daha iyi hizmet almasını sağlamak ve yararlarını korumak, üyelerin faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmak için yapacağı bu denetimlerde üyelerden bilgi ve belge talep edebilir. Tüm üyeler bu durumu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

8.8. Sözleşmeye aykırılık hallerinde Şirket’in maddi-manevi zararının tazminini talep hakları saklıdır. İş bu sözleşme 'Site' nin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için üyeler tazminat talebinde bulunamaz. Site tarafından bu hususunda “telafi/yerine” içerikleri ile paylaşımı ayrı olarak yapılabilir.

 

8.9. Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadığının, İş bu sözleşme hükümlerinden birinin ihlal edildiğinin veya site kurallarına uyulmadığının kendine ihbar olunması veya ŞİRKET tarafından tespit edilmesi halinde, ŞİRKET ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma, onlarla ilişkili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Bu durumlarda üyelerin ŞİRKET ‘te mevcut bir alacağının bulunması halinde, ŞİRKET muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacıyla bu parayı tam güvenceli hesabında 60 gün bloke edebilir. Tüm üyeler Şirket’in bu yetkilerini peşinen kabul ederler.

 

8.10. Sitenin ŞİRKET tarafından faaliyetinin tamamen durdurulması yani sitenin kapatılması durumunda, İş bu sözleşme hiçbir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu durumda ŞİRKET işini, ticari ortaklığını ve site alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı ile yürütmeye yetkili olup, bu faaliyetleri İş bu sözleşme kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi, bu sözleşmeye herhangi bir etkisi de olmayacaktır.

 

8.11. Şirket tarafından, üyelerin hizmet alım güvenliğinin sağlanması amacıyla, şirket tarafından CİHAZ-TARAYICI-İŞLETİM SİSTEMİ-GENEL LOKASYON bilgileri kayıt altına alınabilir ve bu hususta şirket taahhütname aldığı 3. Bir şirketten hizmet alımı gerçekleştirebilir. Şirket bu sürecin işletilmesinde üyelerine 3 cihaz tanıma ve tanımladığı cihazları sonradan değiştirme hakkı sunmaktadır.

 

Madde 9. ÖDEME ŞEKİLLERİ

 

9.1. ŞİRKET, iş bu sözleşme kapsamında ‘’Siteden Al Satış Modeli’’ usulüyle gerçekleştirdiği her satış işlemi için bedel almaya hak kazanacaktır. ALICI ürünü almayı kabul etmesi ile es zamanlı olarak ödemeyi yapmak zorundadır. Aksi belirtilmediği sürece belirtilen ücretlerin tamamı Türk lirası olarak ödenecektir. ALICI Şirket’çe belirlenen bedelleri KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

 

9.2. İş bu sözleşmenin diğer hükümlerinde de detaylı olarak yer verildiği üzere, alim satım ilişkisi içerisine giren alıcılarla mutabakata varana kadar ürün ve/veya hizmet bedelini " Tam güvenceli Hesap “ta bloke etme hakkına sahiptir.

 

9.3. Satın alınan ürün ve/veya hizmetin bedelinin ödenmesinden sonra, ALICI’nın kusurlu ve kasıtlı davranışları sonucunda yapılan ödemenin ilgili banka veya finans kurulusu tarafından herhangi bir sebeple Şirket’e ödenmemesi, iptali veya ŞİRKET hesaplarından geri çekilmesi halleri söz konusu olduğunda, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

9.4. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

9.5. Tüm üyeler, ticari ilişkilerinin konusunu oluşturan malların ve/veya hizmetlerin ödeme usulüne ilişkin olarak Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’in 26.maddesinin 7.bendinde yer alan ‘’ Mal veya hizmet alimi sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz.’’ hükmünden doğan yükümlülüklerini yerine getireceklerini, ticari ilişkiye konu mal ve/veya hizmetlerin alım satım usulünde bu maddeye aykırı davranmayacaklarını, bununla sınırlı kalmamak üzere, ticari ilişki içine girdikleri tarihte yürürlükte olan Banka ve Kredi Kartları Hakkında Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getireceklerini, mezkur yasal mevzuat hükümlerine aykırı davranmaları sebebiyle bir ihtilaf vukuu bulması durumunda Şirket’in hukuki ve cezai bir sorumluluğunun doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

9.6. İş bu sözleşmeden kaynaklanan ve üyeler tarafından Şirket’e yapılan tüm ödemelerin ve bu ödemelerin transfer (havale, EFT vs....) işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi veya tahsili için mevzuat gereği Şirket’in herhangi bir ödeme kurulusu ve/veya 3.kİşi ile çalışması halinde; ŞİRKET ile ödeme kurulusu ve/veya 3.kİşi arasında imzalanan sözleşme hükümleri iş bu sözleşmeyi de bağlayacaktır. Bu kapsamda; Ödeme usul ve süresine ilişkin yükümlülükler de dahil olmak üzere sözleşme gereği ŞİRKET yerine ödeme kurulusunca ve/veya 3.kİşi tarafından ifa edilecek İşlerden (Üyelik Sözleşmesinde ve diğer sözleşmelerde ŞİRKET tarafından yapılması kararlaştırılmış olsa dahi) ötürü doğrudan ilgili ödeme kurulusu ve/veya 3.kİşi sorumlu olacaktır. Bu bağlamda, ALICI üyeler, Şirket’in hiçbir yasal sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

9.7. İş bu Sözleşme ’den kaynaklanan ve Şirket’e zamanında ödenmeyen borçlar için kanuni yasal faiz uygulanır.

 

Madde 10. GİZLİLİK POLİTİKASI

 

ŞİRKET, üyelere ait edindiği kişisel bilgilerin tamamını, iş bu sözleşmenin ve eklerinde yer alan sözleşmelerin (özellikle ‘’Gizlilik Politikası’’ sözleşmesinde) ve/veya ‘’Kişisel Bilgiler Olur Metni’ ’nin içinde yer alan hükümler uyarınca kullanacak, saklayacak ve 3.kİşilerle paylaşacaktır. İş bu madde ALICI ve SATICI tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.

 

Madde 11. ÜRÜN/HIZMETLERIN TELİF HAKKINA İLİŞKİN ESASLAR

 

11.1. İş bu sözleşme kapsamında; www.lisanslamaegitimi.net alan adındaki internet sitesinde yer alan içerikler ve sitelerin ara yüzü, alım-satıma konu mal ve/veya hizmetler (senkron ve asenkron ders videolar) ve içerikler, görseller, metinler, konuşmalar, servisler, sunumlar, yazılımlar, grafikler, kullanıcı arabirimleri, sesler, videolar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere İş bu sözleşmeye konu alım satıma konu mal ve/veya hizmetler, tüm çalışma ürünleri ve yaratıcı tasarımlar üzerindeki faydalanma, eserde değişiklik yapma, ekleme ve kısaltma, yayınlama, adın belirtilmesi, üçüncü kişilere basit veya tam ruhsat seklinde lisans verme, işleme, çoğaltma, ödünç verme, kiralama, yayma, temsil, eşzamanlı ya da farklı zamanlı olarak aynı veya farklı mekanlarda gerçekleştirilen uzaktan eğitim materyali olarak kullanılıp temsil edilme, icra edilme, gerçekleştirilecek icra ve/veya temsilin ilk tespiti dahil her türlü çoğaltma, fonografa ve/veya filme kaydetme, çoğaltılmış asıl veya suretleri doğrudan ya da dolaylı olarak fonograf, film ve/veya yapımlarda kullanma, radyo, televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlarca ya da dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlama, bu yayınları yeniden yayınlama suretiyle umuma iletme, telli veya telsiz araçlarla ödünç verme, kiralama, satma, yayma ve/veya umuma dağıtma, sunma, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi sağlamak suretiyle umuma iletme, yeniden iletme, eseri ve/veya icraları, temsilleri kısımlara ayırıp yukarıda belirtilen biçim ve formatlarda kullanılma, sınırsız, koşulsuz ve/veya süresiz olarak mutlak ve/veya basit lisansa verme, eserin teknolojinin bilinen ya da ileride keşfedilecek bir yöntemiyle kısmen veya tamamen çoğaltılıp tekil ya da değişik cihazların bileşeni olarak kullanma, ödünç verme, kiralama, yayma, icra ve temsil etme, işaret, ses ve/veya görüntünün iletilmesine yarayan araçların bileşeni olarak kullanma, bu araçlar yardımıyla umuma iletme, yeniden iletme ve benzeri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen tüm mali ve manevi haklar (telif hakları) ve yetkiler SATICI’ya ait olup, ALICI’lar satın aldıkları mal ve/veya hizmetlerin tüm telif haklarının SATICI’ya ait olduğunu ve ödedikleri bedelin yalnızca hizmeti belirli bir süre kullanmaya hak tanıdığını, SATICI’ya ait telif haklarını ihlal edici şekilde hareket etmeyeceklerini ve 3.kİşilere söz konusu kuralları ihlal etmelerini sağlayıcı yardımlardan kaçınacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

11.2. Üyeler, herkes tarafından görünecek ve kendilerine diğer üyelerden ayırt edicilik kazandıracak olan, kendi seçtikleri kullanıcı adlarının, telif hakları da dahil olmak üzere 3. kişilerin yasadan kaynaklanan hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini, herhangi bir ihtilaf vuku bulmuş olsun veya olmasın, Şirket’in kullanıcı adlarını değiştirme yetkisinin olduğunu, bu yetkiyi kendisinin kullanabileceği gibi üyelerin de bu değişiklikleri yapmasını talep edebileceğini, bu talep üzerine üyeler talep gereklerini derhal yerine getireceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

11.3. İş bu sözleşme konusu İşler SATICI tarafından ifa edilirken, ALICI tarafından yaratılacak her türlü fikri ürünlerle bu eserlerin icrası/temsili, icra/temsillerin fonogramlara kaydedilip yayınlanması ve iletilmesinden kaynaklanan ve 5846 sayılı yasanın 21, 22, 23, 24, 25 ve 80. maddelerinde hüküm altına alınmış olan faydalanma, eserde değişiklik yapma, ekleme ve kısaltma, yayınlama, adın belirtilmesi, İşleme, çoğaltma, ödünç verme, kiralama, yayma, temsil, eşzamanlı ya da farklı zamanlı olarak aynı veya farklı mekanlarda gerçekleştirilen uzaktan eğitim materyali olarak kullanılıp temsil edilme, icra edilme, gerçekleştirilecek icra ve/veya temsilin ilk tespiti dahil her türlü çoğaltma, fonograma ve/veya filme kaydetme, çoğaltılmış asil veya suretleri doğrudan ya da dolaylı olarak fonogram, film ve/veya yapımlarda kullanma, radyo, televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlarca ya da dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlama, bu yayınları yeniden yayınlama suretiyle umuma iletme, telli veya telsiz araçlarla ödünç verme, kiralama, satma, yayma ve/veya umuma dağıtma, sunma, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi sağlamak suretiyle umuma iletme, yeniden iletme, eseri ve/veya icraları, temsilleri kısımlara ayırıp yukarıda belirtilen biçim ve formatlarda kullanılma, sinirsiz, koşulsuz ve/veya süresiz olarak mutlak ve/veya basit lisansa verme, eserin teknolojinin bilinen ya da ileride keşfedilecek bir yöntemiyle kısmen veya tamamen çoğaltılıp tekil ya da değişik cihazların bileşeni olarak kullanma, ödünç verme, kiralama, yayma, icra ve temsil etme, işaret, ses ve/veya görüntünün iletilmesine yarayan araçların bileşeni olarak kullanma, bu araçlar yardımıyla umuma iletme, yeniden iletme ve benzeri şekilde meydana gelecek tüm mali ve hakların tamamının; koşulsuz ve süresiz şekilde SATICI’ya ait olacağı(devredilmiş olacağı) taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilir. SATICI devredilen haklar üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilecektir.

 

11.4. Üyeler, 11.maddede düzenlenmiş olan durumlardan herhangi birine aykırı hareket etmeleri halinde, Şirket’in ihtara gerek olmaksızın FSEK’e ve diğer ilgili mevzuatlara dayanarak hukuki ve cezai yollara başvurabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Madde 12. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERI

 

ŞİRKET tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, iş bu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda www.lisanslamaegitimi.net internet sitesinde önceden ilan ederek kısmen veya tamamen değiştirebilir. İş bu sözleşmenin kısmen değiştirilmesi durumunda değişen hükümler ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme tamamen değiştirildiği takdirde İşe, yine sitede ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır. İş bu sözleşme, "Üye “nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Bunun yani sıra herhangi bir sebeple, Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya icra edilemez olması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya icra edilebilirliğini etkilemez.

 

Madde 13. SÖZLEŞMENIN FESHİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

13.1. Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadığının, İş bu sözleşme hükümlerinden birinin ihlal edildiğinin veya site kurallarına uyulmadığının Şirket’e ihbar olunması veya ŞİRKET tarafından tespit edilmesi halinde, ŞİRKET ihtara gerek olmaksızın her zaman haklı nedenle tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma, onlarla ilişkili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Üyeler bu durumlarda Şirket’e karsı tazminat da dahil olmak üzere herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamazlar. ŞİRKET içeriği kaldırma yetkisini kendisi kullanabileceği gibi, üyelerin kendilerinin yapmasını da talep edebilir. Bunun üzerine üyeler derhal bu talebi yerine getirmekle yükümlüdürler. Talebin yerine getirilmemesinden dolayı hukuki sorumluluk üyelere aittir. Üyeler, Şirket’in sayılan yetkilerine ve bu yönde teşhis edilebilecek olası bir işleme peşinen rıza gösterdiklerini ve bu nedenle tazminat talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

13.2. Şirket’in madde 13.1’deki haklı nedenlerden dolayı sözleşmeyi fesih etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan nedenler fesih sebebi örnekleri niteliğinde olup, bu hallerde de Şirket’in İş bu sözleşmeyi fesih etme hakkı doğmaktadır.

 

 1. (a)  Üyelerin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin İşleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmaları,
 2. (b)  Üyelerin kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açmaları,
 3. (c)  Üyelerin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan yasalara aykırı paylaşımlarda bulunmaları,
 4. (d)  Üyelerin almayı düşünmedikleri bir ürün ve/veya hizmetle ilgili talepte bulunmaları,
 5. (e)  Diğer üyelerin site içerisinde kişisel bilgilerini ve iletişim bilgilerini paylaşmaları,
 6. (f)  Üyelerin tescil hakkı başkasına ait görsel veya içerik kullanmaları,
 7. (g)  Üyelerin site içerisinde uygunsuz görsel, dil ve içerik kullanmaları,
 8. (h)  Üyenin sıkça şikâyete maruz kalması.
 9. (i)  T.C. yasalarına aykırı paylaşım, işlem ve eylemlerde bulunmaları.

 

Madde 14. YETKİLİ MAHKEME

 

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, ilgili Bakanlık (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üstündekilerde İşe ALICI’nın ve SATICI’NIN yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul ANADOLU adliyesi Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

Madde 15. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

 

İşbu Sözleşme ‘den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sİştem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, İş bu sözleşmenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 16. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Ertanlar Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden almış olduğunuz hizmetler kapsamında kurumumuza bildirdiğiniz veya kurumumuzca sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, kurumumuzca Veri Sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;

 

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda bilgilendirme yapmamız için işlenmesinde meşru menfaatimiz bulunmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kayıt işlemi sırasında dolduracağınız sözleşme vasıtası ile, yarı otomatik olarak toplanacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Ad Soyad verinizin yalnızca uyuşmazlık halinde kolluk makamlarınca paylaşılması dışında hiçbir veriniz 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 

İletişim formuna ilişkin kişisel verilerinizin,

 

 • işlenip işlenmediğine
 • işlenme amacına
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair bilgi edinme;
 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini talep etme;
 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara itiraz etme.

 

Madde 17. YÜRÜRLÜK

 

İş bu Sözleşme, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra imzalandığı veya elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Satın alınan ders ve hizmetler satın alındığı tarih itibariyle 60 gün hüküm ve sonuç doğuracak şekilde yürürlükte kalır, 60 günün sonunda sunulan bu hizmet kapatılır. Üye 17 maddeden oluşan iş bu Sözleşme’nin tüm hüküm ve şartlarını okumuş, bu şartlarla ilgili tüm sorularını sormuş, değerlendirme yaparak imzalamış veya elektronik ortamda onaylamış olduğunu kabul ve beyan eder.

Whatsapp Yardım Hattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.