Sıkça Sorulan Sorular

Sermaye piyasalarında çalışan insan kaynağının niteliğinin arttırılması, yatırımcıların doğru yönlendirilmesi ve verilen hizmet kalitesinin iyileştirilmesi vizyonu doğrultusunda; sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda belirli unvan ve görevlerde çalışanların veya buralarda çalışacak kişilerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) verdiği yetki çerçevesinde, Kuruluşumuzca düzenlenen sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde ilgili faaliyet alanı itibarıyla mesleki yeterliliği gösterir lisans belgeleri Kuruluşumuz tarafından verilmektedir.

 

Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerleme şirketlerinde, bağımsız denetim kuruluşları/danışmanlık şirketlerinde ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, Kurulun VII-128.7 sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’inde sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” başlıklı 25’inci maddesi kapsamında Kurulun ilgili düzenlemelerinde aksi belirlenmedikçe, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosunda belirlenen unvan ve görevlerde veya bunlara eşdeğer unvan ve görevlerde çalışacak kişilerin, bu tabloda belirlenen lisanslara sahip olmaları gerekmektedir.

“Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosu için TIKLAYINIZ

Belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarından başarılı olmak için;

 

Sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması, Tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması, gerekmektedir.

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması şarttır.

 

Lisanslama sınavlarından başarılı olan adayların lisans belgesini alabilmelerine ilişkin son bir tarih bulunmamaktadır.

Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavları, Sermaye Piyasası Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’de belirlenen esaslara uygun olarak kâğıt ve elektronik ortamda Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Sınavlar; sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışanların veya bu alanlarda çalışmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla düzenlenmektedir.

 

Sınavlara katılmak için belirlenmiş herhangi bir okul düzeyinde mezuniyet şartı aranmamaktadır.

 

Bununla birlikte; sınavlardan başarılı olmak, sınavına girilen ilgili lisansın alınabilmesi için yeterli değildir. Lisans alınabilmesi için ilgili lisans sınavından başarılı olmanın yanı sıra Tebliğ uyarınca ilgili lisans için belirlenmiş olan okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.

 

Lisans almak için gerekli olan belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartı sınavdan sonra da sağlanabilir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. Sınavlar Türkçe olarak yapılmaktadır.

 

9 sınav türü bulunmakta olup her bir sınav türü farklı sayıda sınav konusu içermektedir.

 

Toplamda ise 23 adet sınav konusu bulunmakta olup her bir sınav konusu 25 sorudan oluşmaktadır.

 

  • Sınav Klavuzu

 

Elektronik ortamda düzenlenen lisanslama sınavlarına ilişkin güncel sınav kılavuzu için TIKLAYINIZ

 

  • Kullanıma İzin Verilen/ Verilmeyen Örnek Hesap Makineleri

 

SPL, hesaplama gerektiren sınav konuları için adaylara aşağıda belirtilen üç farklı marka ve modelde finansal hesap makinesini sağlayacaktır. 

 

Adaylar kullanmak istedikleri hesap makinelerini sınav salonu girişinde alabileceklerdir. 

 

Adayların sınav salonuna kendi hesap makinelerini getirmeleri kesinlikle yasaktır.

 

MARKA

MODEL

CASIO

FC-200V

TEXAS INSTRUMENTS

BA II Plus Business Analyst

HP         

HP 17BII + Financial CalculatorSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansını alabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansını alabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışabilirler.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansını alabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisanslarının gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışabilirler.

Türev Araçlar Lisansını alabilmek için Türev Araçlar Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Türev Araçlar Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kredi Derecelendirme Lisansını alabilmek için Kredi Derecelendirme Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Kredi Derecelendirme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansını alabilmek için Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Konut Değerleme Lisansını alabilmek için Konut Değerleme Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Gayrimenkul Değerleme Lisansını alabilmek için Gayrimenkul Değerleme Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Gayrimenkul Değerleme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar, Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışabilirler.

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansını alabilmek için Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Sermaye Piyasası Araçları 1

2.1. Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve ve Pay Tebliği VII-128.1)

2.2. Borçlanma Araçları (Kavramsal Çerçeve, Borçlanma Araçları Tebliği VII-128.8 ve Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği II-31/A.1)

2.3. Yatırım Fonu Katılma Payları (Kavramsal Çerçeve ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1)

2.4. Türev Araçlar

2.5. Kamu Borçlanma Araçları

 

3. Yatırım Kuruluşları

3.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1

3.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1

3.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1

3.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65

3.5. Kitle Fonlaması Tebliği III-35/A.2

3.6. Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ III-42.1

 

4. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

4.1. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar

4.2. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri

4.2.1. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

4.2.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ II-13.1

4.2.3. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (4, 5 ve 6’ncı Bölümler)

4.2.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği

4.2.5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

4.2.6. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği III-56.1

4.3. Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

4.4. Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

4.5. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim

4.6. Takasbank Teminat Yönetimi

1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.3. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.3.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.4. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.4.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1

1.4.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5

1.4.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1

1.4.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.4.5. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.2

1.4.6. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.3

1.4.7. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.4

1.4.8. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.3

1.5. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.5.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.5.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Sermaye Piyasası Araçları 1

2.1. Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve ve Pay Tebliği VII-128.1)

2.2. Borçlanma Araçları (Kavramsal Çerçeve, Borçlanma Araçları Tebliği VII-128.8 ve Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği II-31/A.1)

2.3. Yatırım Fonu Katılma Payları (Kavramsal Çerçeve ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1)

2.4. Türev Araçlar

2.5. Kamu Borçlanma Araçları

 

3. Sermaye Piyasası Araçları 2

3.1. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

3.1.1. İzahname ve İhraç Belgesi (İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği II-5.1.)

3.1.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2

3.2. Varlık Finansmanına İlişkin Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-58.1 ve Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1)

3.3. Faizsiz Finans Araçları (Kavramsal Çerçeve ve Kira Sertifikaları Tebliği III-61.1)

3.4. Gayrimenkul Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2)

3.5. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği VII-128.3)

3.6. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği VII-128.4)

3.7. Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-61/B.1

3.8. Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ II-31/B.1

 

4. Yatırım Kuruluşları

4.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1

4.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1

4.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1

4.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65

4.5. Kitle Fonlaması Tebliği III-35/A.2

4.6. Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ III-42.1

 

5. Finansal Piyasalar

5.1. Borsalara İlişkin Düzenlemeler

5.1.1. Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler

5.2. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.3. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.4. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.5. Tezgahüstü Piyasalar

5.6. T.C. Merkez Bankası Piyasaları ve Bankalararası Piyasalar

5.7. Takasbank ve Borsa Para Piyasaları, Swap Piyasası ve Ödünç Pay Piyasası

5.8. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.9. Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

 

6. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

6.1. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar

6.2. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri

6.2.1. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

6.2.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ II-13.1

6.2.3. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (4, 5 ve 6’ncı Bölümler)

6.2.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği

6.2.5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

6.2.6. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği III-56.1

6.3. Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

6.4. Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

6.5. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim

6.6. Takasbank Teminat Yönetimi

 

7. Finansal Yönetim ve Mali Analiz

7.1. Finansal Yönetimin Genel Esasları

7.2. Finansal Planlama

7.3. Sermaye Maliyeti

7.4. Sermaye Yapısı

7.5. İşletme Sermayesi Yönetimi

7.6. Yatırım Projelerinin Değerlemesi

7.7. Birleşme ve Devir

7.8. Finansal Analiz

7.9. Leasing, Faktöring ve Forfaiting

 

8. Ticaret Hukuku

8.1. Türk Ticaret Kanunu’nun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-210)

8.2. Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)

 

9. Muhasebe ve Finansal Raporlama

9.1. Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe

9.2. Finansal Raporlama

9.2.1. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

9.2.2. TMS/TFRS

9.2.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1

9.3. Bağımsız Denetim

9.3.1. Temel Kavramlar

9.3.2. Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler

1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.3. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.3.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.4. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.4.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1

1.4.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5

1.4.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1

1.4.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.4.5. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.2

1.4.6. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.3

1.4.7. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.4

1.4.8. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.3

1.5. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.5.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.5.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Sermaye Piyasası Araçları 1

2.1. Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve ve Pay Tebliği VII-128.1)

2.2. Borçlanma Araçları (Kavramsal Çerçeve, Borçlanma Araçları Tebliği VII-128.8 ve Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği II-31/A.1)

2.3. Yatırım Fonu Katılma Payları (Kavramsal Çerçeve ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1)

2.4. Türev Araçlar

2.5. Kamu Borçlanma Araçları

 

3. Sermaye Piyasası Araçları 2

3.1. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

3.1.1. İzahname ve İhraç Belgesi (İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği II-5.1.)

3.1.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2

3.2. Varlık Finansmanına İlişkin Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-58.1 ve Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1)

3.3. Faizsiz Finans Araçları (Kavramsal Çerçeve ve Kira Sertifikaları Tebliği III-61.1)

3.4. Gayrimenkul Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2)

3.5. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği VII-128.3)

3.6. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği VII-128.4)

3.7. Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-61/B.1

3.8. Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ II-31/B.1

 

4. Yatırım Kuruluşları

4.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1

4.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1

4.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1

4.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65

4.5. Kitle Fonlaması Tebliği III-35/A.2

4.6. Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ III-42.1

 

5. Finansal Piyasalar

5.1. Borsalara İlişkin Düzenlemeler

5.1.1. Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler

5.2. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.3. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.4. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.5. Tezgahüstü Piyasalar

5.6. T.C. Merkez Bankası Piyasaları ve Bankalararası Piyasalar

5.7. Takasbank ve Borsa Para Piyasaları, Swap Piyasası ve Ödünç Pay Piyasası

5.8. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.9. Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

 

6. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

6.1. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar

6.2. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri

6.2.1. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

6.2.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ II-13.1

6.2.3. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (4, 5 ve 6’ncı Bölümler)

6.2.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği

6.2.5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

6.2.6. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği III-56.1

6.3. Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

6.4. Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

6.5. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim

6.6. Takasbank Teminat Yönetimi

 

7. Finansal Yönetim ve Mali Analiz

7.1. Finansal Yönetimin Genel Esasları

7.2. Finansal Planlama

7.3. Sermaye Maliyeti

7.4. Sermaye Yapısı

7.5. İşletme Sermayesi Yönetimi

7.6. Yatırım Projelerinin Değerlemesi

7.7. Birleşme ve Devir

7.8. Finansal Analiz

7.9. Leasing, Faktöring ve Forfaiting

 

8. Ticaret Hukuku

8.1. Türk Ticaret Kanunu’nun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-210)

8.2. Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)

 

9. Muhasebe ve Finansal Raporlama

9.1. Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe

9.2. Finansal Raporlama

9.2.1. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

9.2.2. TMS/TFRS

9.2.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1

9.3. Bağımsız Denetim

9.3.1. Temel Kavramlar

9.3.2. Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler

 

10. Genel Ekonomi

10.1. Temel Kavramlar

10.2. Para Politikaları

10.3. Maliye Politikaları

10.4. Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu

10.5. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi

 

11. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

11.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

11.2. Getiri ve Risk

11.3. Portföy Teorisi

11.4. Varlık Fiyatlama Modelleri

11.4.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli

11.4.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli

11.4.3. Diğer Modeller

11.5. Temel Analiz

11.6. Teknik Analiz

11.7. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi

11.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

 

12. Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme

12.1. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi

12.1.1. Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar

12.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi

12.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi

1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.3. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.3.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.4. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.4.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1

1.4.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5

1.4.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1

1.4.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.4.5. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.2

1.4.6. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.3

1.4.7. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.4

1.4.8. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.3

1.5. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.5.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.5.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Sermaye Piyasası Araçları 1

2.1. Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve ve Pay Tebliği VII-128.1)

2.2. Borçlanma Araçları (Kavramsal Çerçeve, Borçlanma Araçları Tebliği VII-128.8 ve Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği II-31/A.1)

2.3. Yatırım Fonu Katılma Payları (Kavramsal Çerçeve ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1)

2.4. Türev Araçlar

2.5. Kamu Borçlanma Araçları

 

3. Sermaye Piyasası Araçları 2

3.1. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

3.1.1. İzahname ve İhraç Belgesi (İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği II-5.1.)

3.1.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2

3.2. Varlık Finansmanına İlişkin Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-58.1 ve Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1)

3.3. Faizsiz Finans Araçları (Kavramsal Çerçeve ve Kira Sertifikaları Tebliği III-61.1)

3.4. Gayrimenkul Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2)

3.5. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği VII-128.3)

3.6. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği VII-128.4)

3.7. Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-61/B.1

3.8. Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ II-31/B.1

 

4. Yatırım Kuruluşları

4.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1

4.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1

4.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1

4.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65

4.5. Kitle Fonlaması Tebliği III-35/A.2

4.6. Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ III-42.1

 

5. Finansal Piyasalar

5.1. Borsalara İlişkin Düzenlemeler

5.1.1. Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler

5.2. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.3. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.4. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.5. Tezgahüstü Piyasalar

5.6. T.C. Merkez Bankası Piyasaları ve Bankalararası Piyasalar

5.7. Takasbank ve Borsa Para Piyasaları, Swap Piyasası ve Ödünç Pay Piyasası

5.8. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.9. Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

 

6. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

6.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

6.2. Getiri ve Risk

6.3. Portföy Teorisi

6.4. Varlık Fiyatlama Modelleri

6.4.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli

6.4.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli

6.4.3. Diğer Modeller

6.5. Temel Analiz

6.6. Teknik Analiz

6.7. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi

6.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

 

7. Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi

7.1. Türev Araçlarla İlgili Temel Kavramlar

7.2. Türev Araç Piyasaları

7.3. Vadeli İşlem Sözleşmeleri

7.4. Opsiyonlar

7.5. Swap (Değişim) Anlaşmaları

7.6. Diğer Türev Araçlar

7.7. Türev Araçların Risk Yönetiminde Kullanımı

7.8. Türev Araçların Fiyatlaması

7.9. Türev Araç Stratejileri

 

8. Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme

8.1. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi

8.1.1. Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar

8.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi

8.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi

1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.3. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.3.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.4. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.4.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1

1.4.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5

1.4.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1

1.4.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.4.5. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.2

1.4.6. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.3

1.4.7. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.4

1.4.8. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.3

1.5. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.5.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.5.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

2.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

2.2. Getiri ve Risk

2.3. Portföy Teorisi

2.4. Varlık Fiyatlama Modelleri

2.4.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli

2.4.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli

2.4.3. Diğer Modeller

2.5. Temel Analiz

2.6. Teknik Analiz

2.7. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi

2.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

 

3. Ticaret Hukuku

3.1. Türk Ticaret Kanunu’nun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-210)

3.2. Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)

 

4. Muhasebe ve Finansal Raporlama

4.1. Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe

4.2. Finansal Raporlama

4.2.1. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

4.2.2. TMS/TFRS

4.2.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1

4.3. Bağımsız Denetim

4.3.1. Temel Kavramlar

4.3.2. Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler

 

5. Kurumsal Yönetim

5.1. İşletme Yönetimi

5.2. Kurumsal Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar

5.3. Kurumsal Yönetime İlişkin Dünyadaki Gelişmeler ve Uygulamalar

5.4. Türk Ticaret Kanunu’nun Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümleri

5.5. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

5.6. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No: 51

5.7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.3. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.3.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.4. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.4.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1

1.4.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5

1.4.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1

1.4.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.4.5. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.2

1.4.6. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.3

1.4.7. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.4

1.4.8. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.3

1.5. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.5.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.5.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

2.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

2.2. Getiri ve Risk

2.3. Portföy Teorisi

2.4. Varlık Fiyatlama Modelleri

2.4.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli

2.4.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli

2.4.3. Diğer Modeller

2.5. Temel Analiz

2.6. Teknik Analiz

2.7. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi

2.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

 

3. Ticaret Hukuku

3.1. Türk Ticaret Kanunu’nun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-210)

3.2. Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)

 

4. Muhasebe ve Finansal Raporlama

4.1. Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe

4.2. Finansal Raporlama

4.2.1. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

4.2.2. TMS/TFRS

4.2.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1

4.3. Bağımsız Denetim

4.3.1. Temel Kavramlar

4.3.2. Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler

 

5. Kredi Derecelendirmesi

5.1. Derecelendirme Kavramı ve Derecelendirme Faaliyetinin Genel Esasları

5.1.1. Genel Esaslar

5.1.2. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No: 51

5.2. Kredi Riski Ölçümü

5.3. Finansal Analiz

5.4. Kredi Derecelendirmesi

5.5. Basel Sermaye Uzlaşısı ve Kredi Riski

1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Gayrimenkul Değerleme Esasları

2.1. Değerlemeye İlişkin Temel Kavramlar ve Çerçeve

2.2. Değerleme Konusu Olan Malların Sınıflandırılması

2.3. Değerleme Süreci ve Yöntemleri

2.4. Değerleme Matematiği ve Uygulamaları

2.5. Gayrimenkul Piyasaları ve Kurumları

2.6. Gayrimenkul Finansmanı ve Araçları (İpotek Kredileri dahil)

2.7. Değerlemeye İlişkin Düzenlemeler ve Örgütler

1. Dar kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Gayrimenkul Değerleme Esasları

2.1. Değerlemeye İlişkin Temel Kavramlar ve Çerçeve

2.2. Değerleme Konusu Olan Malların Sınıflandırılması

2.3. Değerleme Süreci ve Yöntemleri

2.4. Değerleme Matematiği ve Uygulamaları

2.5. Gayrimenkul Piyasaları ve Kurumları

2.6. Gayrimenkul Finansmanı ve Araçları (İpotek Kredileri dahil)

2.7. Değerlemeye İlişkin Düzenlemeler ve Örgütler

 

3. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

3.1. İnşaat Sektörüne İlişkin Genel Bilgiler ve Çalışma Esasları

3.2. Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonu, Finansal Tablolara İlişkin Genel Bilgiler

3.3. İnşaat İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

3.4. Vergi Mevzuatında ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İnşaat İşleri ile İlgili Düzenlemeler

3.5. İnşaat ve Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları

 

4. Gayrimenkul Mevzuatı

4.1. Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ III-62.3

4.2. Türk Medeni Kanunu’nun Taşınmaz Mülkiyetine (704-761 Maddeleri),  Sınırlı Ayni Haklara (779-938 Maddeleri), Zilyetlik ve Tapu Siciline (973-1027) İlişkin Hükümleri

4.3. İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler

4.4. İskan Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği

4.5. Kat Mülkiyeti Kanunu

4.6. Belediye Kanunu ve İlgili Yönetmelikler

4.7. Büyükşehir Belediyesi Kanunu

4.8. Kamulaştırma Kanunu

4.9. Tapu Kanunu ve İlgili Mevzuat

4.10. Kadastro Kanunu

4.11. Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği

4.12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği

4.13. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat

4.14. Emlak Vergisi Kanunu

4.15. Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi

4.16. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

4.17. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi

2.1. Bilgi Sistemleri Yönetimi

2.1.1. Bilgi Sistemleri Stratejisinin Geliştirilmesi

2.1.2. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Unsurları

2.2. Bilgi Sistemleri Denetimi

2.2.1. Bilgi Sistemleri Denetimi Kavramları

2.2.2. Bilgi Sistemleri Denetim Faaliyeti

2.3. Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimine İlişkin Mevzuat

2.3.1. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Seri: X, No: 22

2.3.2. Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği VII-128.9

2.3.3. Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği III-62.2

2.3.4. İlgili Diğer Mevzuat ve Uluslararası Düzenlemeler

2.3.5. Etik İlke ve Kurallar (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar ve ISACA’nın Etik Kuralları)

 

3. Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi ve Uygulanması

3.1. Proje Yönetimi

3.1.1. Proje Planlaması

3.1.2. Proje İşletimi

3.2. Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü

3.2.1. Sistem Geliştirme Süreçleri

3.2.2. Sistem Bakım ve Destek Süreçleri

3.2.3. Uygulama Kontrolleri

 

4. Bilgi Sistemleri İşletimi

4.1. Bilgi Sistemleri Altyapısı

4.1.1. Bilgi Sistemleri Altyapısı Elemanları

4.1.2. Bilgi Sistemleri Altyapısı Teknolojileri

4.2. Bilgi Sistemleri Operasyonları

4.2.1. Hizmet Yönetimi

4.2.2. Gözetim, Kapasite ve Performans Yönetimi

4.3. Bilgi Sistemleri Sürekliliği

4.3.1. Bilgi Sistemleri Sürekliliği Kavramları

4.3.2. Bilgi Sistemleri Süreklilik Planının Yönetimi

 

5. Bilgi Sistemleri Güvenliği

5.1. Bilgi Güvenliği Yönetimi

5.2. Varlık Yönetimi

5.3. Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

5.4. Ağ Güvenliği

5.5. Erişim Güvenliği

5.6. Veri ve İz Kayıtlarının Güvenliği

5.7. Üçüncü Taraflarla İletişim Güvenliği

Platformumuz web tabanlı bir sistem olduğu için herhangi bir uygulama indirmeden derslerimizi bilgisayarınızdan, telefon, tablet ve videoları oynatmayı destekleyen akıllı televizyonlardan izleyebilirsiniz.

Platformumuzda bulunan her bir ders başına ortalama 200 MB - 300 MB boyutunda veri aktarımı gerçekleşmektedir. Ve bu derslerin tekrar edilmesi gibi durumlar da göz önüne alınmalıdır. Bu da bir aylık periyotta en az 10 GB - 20 GB arasında İnternet kullanımına denk gelmektedir. 4-6 GB İnternet kullanım kotası olan aboneliklerin de platformumuzun kullanımından dolayı bu kotayı aşmayacağını garanti edemeyiz. Bu yüzden İnternet servis sağlayıcıların kotasız tarifelerinden birine abone olmanızı tavsiye ediyoruz.

Katılımcılarımızın gizliliğini ve temel haklarını zedeleyebilecek risk faktörleri oluşturabileceği için derslerin download edilmesine izin vermiyoruz. Ayrıca 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca bu derslerin Fuat Hoca ve dersin katılımcılarının tamamının izni olmadan başkaları tarafından download edilmesi, halka açık alanlarda paylaşılması ve ticari amaçla kullanılması yasaktır.

Alıcı Adı: ÖZET AKADEMİ YAYINCILIK DANIŞMANLIK VE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Banka Adı ve Şubesi: Garanti Bankası, Kadıköy Şubesi (088)

IBAN Numarası:TR81 0006 2000 0880 0006 2886 91 *** Ödeme yaparken, alıcı hesap adına ÖZET AKADEMİ yazmayı unutmayınız !

Tüm kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir.

Tüm kredi kartlarına 9 aya kadar taksit yapılabilir.

EFT/HAVALE : Ödemeyi kayıt esnasında size bildirilen hesap numarasına, belirtilen tarihler içerisinde yatırmanız gerekmektedir.  KREDİ KARTI : Satın Al bölümünü seçtikten sonra kredi kartı bilgilerinizi girerek ödeme yapabilirsiniz.

Evet. Ödeme yaparken mutlaka dekonta kendi isim-soyisminizi ve size verilen sipariş numarasını yazdırmalısınız. Kimi zaman ödemeler çevremizdeki yakınlarımız tarafından gerçekleştirilmekte olup, ödemeyi kimin yaptığı konusunda tereddütlere düşülmektedir. Bu yüzden bir başkasının hesabı üzerinden ödeme yaparsanız lütfen kendinize ait bilgileri dekontunuzda belirtiniz. Sadece EFT/HAVALE ödemesi yaparken gereklidir.

Ödeme işlemleriniz aktif olan üyeliğiniz üzerinden yapılmaktadır. Ödeme sonrası PLATFORMA GİT butonuna tıklayarak platforma geçiş yapabilirsiniz. EFT/HAVALE : Sadece girişinizin onaylanması için ödeme bilgileriniz beklenecektir. Ödeme bilgileriniz kontrol edildikten sonra daimi üye olarak kaydınız sistem yöneticisi tarafından onaylanacak ve platforma erişiminiz sağlanacaktır. Platformunuz aktif olduktan sonra tarafınıza bilgilendirme sağlanacaktır.  KREDİ KARTI : Ödeme yaptıktan sonra sisteminiz otomatik olarak aktif hale gelecektir. Platforma geçiş yaparak eğitim almaya başlayabilirsiniz.

Sermaye piyasalarında çalışan insan kaynağının niteliğinin arttırılması, yatırımcıların doğru yönlendirilmesi ve verilen hizmet kalitesinin iyileştirilmesi vizyonu doğrultusunda; sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda belirli unvan ve görevlerde çalışanların veya buralarda çalışacak kişilerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) verdiği yetki çerçevesinde, Kuruluşumuzca düzenlenen sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde ilgili faaliyet alanı itibarıyla mesleki yeterliliği gösterir lisans belgeleri Kuruluşumuz tarafından verilmektedir.

 

Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerleme şirketlerinde, bağımsız denetim kuruluşları/danışmanlık şirketlerinde ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, Kurulun VII-128.7 sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’inde sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” başlıklı 25’inci maddesi kapsamında Kurulun ilgili düzenlemelerinde aksi belirlenmedikçe, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosunda belirlenen unvan ve görevlerde veya bunlara eşdeğer unvan ve görevlerde çalışacak kişilerin, bu tabloda belirlenen lisanslara sahip olmaları gerekmektedir.

“Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosu için TIKLAYINIZ

Belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarından başarılı olmak için;

 

Sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması, Tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması, gerekmektedir.

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması şarttır.

 

Lisanslama sınavlarından başarılı olan adayların lisans belgesini alabilmelerine ilişkin son bir tarih bulunmamaktadır.

Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavları, Sermaye Piyasası Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’de belirlenen esaslara uygun olarak kâğıt ve elektronik ortamda Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Sınavlar; sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışanların veya bu alanlarda çalışmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla düzenlenmektedir.

 

Sınavlara katılmak için belirlenmiş herhangi bir okul düzeyinde mezuniyet şartı aranmamaktadır.

 

Bununla birlikte; sınavlardan başarılı olmak, sınavına girilen ilgili lisansın alınabilmesi için yeterli değildir. Lisans alınabilmesi için ilgili lisans sınavından başarılı olmanın yanı sıra Tebliğ uyarınca ilgili lisans için belirlenmiş olan okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.

 

Lisans almak için gerekli olan belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartı sınavdan sonra da sağlanabilir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. Sınavlar Türkçe olarak yapılmaktadır.

 

9 sınav türü bulunmakta olup her bir sınav türü farklı sayıda sınav konusu içermektedir.

 

Toplamda ise 23 adet sınav konusu bulunmakta olup her bir sınav konusu 25 sorudan oluşmaktadır.

 

  • Sınav Klavuzu

 

Elektronik ortamda düzenlenen lisanslama sınavlarına ilişkin güncel sınav kılavuzu için TIKLAYINIZ

 

  • Kullanıma İzin Verilen/ Verilmeyen Örnek Hesap Makineleri

 

SPL, hesaplama gerektiren sınav konuları için adaylara aşağıda belirtilen üç farklı marka ve modelde finansal hesap makinesini sağlayacaktır. 

 

Adaylar kullanmak istedikleri hesap makinelerini sınav salonu girişinde alabileceklerdir. 

 

Adayların sınav salonuna kendi hesap makinelerini getirmeleri kesinlikle yasaktır.

 

MARKA

MODEL

CASIO

FC-200V

TEXAS INSTRUMENTS

BA II Plus Business Analyst

HP         

HP 17BII + Financial CalculatorSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansını alabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansını alabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışabilirler.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansını alabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisanslarının gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışabilirler.

Türev Araçlar Lisansını alabilmek için Türev Araçlar Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Türev Araçlar Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kredi Derecelendirme Lisansını alabilmek için Kredi Derecelendirme Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Kredi Derecelendirme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansını alabilmek için Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Konut Değerleme Lisansını alabilmek için Konut Değerleme Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Gayrimenkul Değerleme Lisansını alabilmek için Gayrimenkul Değerleme Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Gayrimenkul Değerleme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar, Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışabilirler.

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansını alabilmek için Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

 

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlere ilişkin bilgilere “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Sermaye Piyasası Araçları 1

2.1. Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve ve Pay Tebliği VII-128.1)

2.2. Borçlanma Araçları (Kavramsal Çerçeve, Borçlanma Araçları Tebliği VII-128.8 ve Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği II-31/A.1)

2.3. Yatırım Fonu Katılma Payları (Kavramsal Çerçeve ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1)

2.4. Türev Araçlar

2.5. Kamu Borçlanma Araçları

 

3. Yatırım Kuruluşları

3.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1

3.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1

3.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1

3.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65

3.5. Kitle Fonlaması Tebliği III-35/A.2

3.6. Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ III-42.1

 

4. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

4.1. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar

4.2. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri

4.2.1. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

4.2.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ II-13.1

4.2.3. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (4, 5 ve 6’ncı Bölümler)

4.2.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği

4.2.5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

4.2.6. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği III-56.1

4.3. Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

4.4. Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

4.5. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim

4.6. Takasbank Teminat Yönetimi

1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.3. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.3.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.4. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.4.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1

1.4.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5

1.4.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1

1.4.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.4.5. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.2

1.4.6. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.3

1.4.7. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.4

1.4.8. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.3

1.5. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.5.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.5.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Sermaye Piyasası Araçları 1

2.1. Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve ve Pay Tebliği VII-128.1)

2.2. Borçlanma Araçları (Kavramsal Çerçeve, Borçlanma Araçları Tebliği VII-128.8 ve Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği II-31/A.1)

2.3. Yatırım Fonu Katılma Payları (Kavramsal Çerçeve ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1)

2.4. Türev Araçlar

2.5. Kamu Borçlanma Araçları

 

3. Sermaye Piyasası Araçları 2

3.1. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

3.1.1. İzahname ve İhraç Belgesi (İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği II-5.1.)

3.1.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2

3.2. Varlık Finansmanına İlişkin Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-58.1 ve Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1)

3.3. Faizsiz Finans Araçları (Kavramsal Çerçeve ve Kira Sertifikaları Tebliği III-61.1)

3.4. Gayrimenkul Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2)

3.5. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği VII-128.3)

3.6. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği VII-128.4)

3.7. Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-61/B.1

3.8. Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ II-31/B.1

 

4. Yatırım Kuruluşları

4.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1

4.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1

4.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1

4.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65

4.5. Kitle Fonlaması Tebliği III-35/A.2

4.6. Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ III-42.1

 

5. Finansal Piyasalar

5.1. Borsalara İlişkin Düzenlemeler

5.1.1. Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler

5.2. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.3. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.4. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.5. Tezgahüstü Piyasalar

5.6. T.C. Merkez Bankası Piyasaları ve Bankalararası Piyasalar

5.7. Takasbank ve Borsa Para Piyasaları, Swap Piyasası ve Ödünç Pay Piyasası

5.8. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.9. Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

 

6. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

6.1. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar

6.2. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri

6.2.1. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

6.2.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ II-13.1

6.2.3. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (4, 5 ve 6’ncı Bölümler)

6.2.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği

6.2.5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

6.2.6. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği III-56.1

6.3. Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

6.4. Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

6.5. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim

6.6. Takasbank Teminat Yönetimi

 

7. Finansal Yönetim ve Mali Analiz

7.1. Finansal Yönetimin Genel Esasları

7.2. Finansal Planlama

7.3. Sermaye Maliyeti

7.4. Sermaye Yapısı

7.5. İşletme Sermayesi Yönetimi

7.6. Yatırım Projelerinin Değerlemesi

7.7. Birleşme ve Devir

7.8. Finansal Analiz

7.9. Leasing, Faktöring ve Forfaiting

 

8. Ticaret Hukuku

8.1. Türk Ticaret Kanunu’nun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-210)

8.2. Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)

 

9. Muhasebe ve Finansal Raporlama

9.1. Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe

9.2. Finansal Raporlama

9.2.1. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

9.2.2. TMS/TFRS

9.2.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1

9.3. Bağımsız Denetim

9.3.1. Temel Kavramlar

9.3.2. Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler

1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.3. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.3.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.4. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.4.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1

1.4.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5

1.4.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1

1.4.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.4.5. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.2

1.4.6. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.3

1.4.7. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.4

1.4.8. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.3

1.5. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.5.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.5.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Sermaye Piyasası Araçları 1

2.1. Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve ve Pay Tebliği VII-128.1)

2.2. Borçlanma Araçları (Kavramsal Çerçeve, Borçlanma Araçları Tebliği VII-128.8 ve Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği II-31/A.1)

2.3. Yatırım Fonu Katılma Payları (Kavramsal Çerçeve ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1)

2.4. Türev Araçlar

2.5. Kamu Borçlanma Araçları

 

3. Sermaye Piyasası Araçları 2

3.1. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

3.1.1. İzahname ve İhraç Belgesi (İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği II-5.1.)

3.1.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2

3.2. Varlık Finansmanına İlişkin Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-58.1 ve Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1)

3.3. Faizsiz Finans Araçları (Kavramsal Çerçeve ve Kira Sertifikaları Tebliği III-61.1)

3.4. Gayrimenkul Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2)

3.5. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği VII-128.3)

3.6. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği VII-128.4)

3.7. Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-61/B.1

3.8. Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ II-31/B.1

 

4. Yatırım Kuruluşları

4.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1

4.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1

4.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1

4.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65

4.5. Kitle Fonlaması Tebliği III-35/A.2

4.6. Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ III-42.1

 

5. Finansal Piyasalar

5.1. Borsalara İlişkin Düzenlemeler

5.1.1. Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler

5.2. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.3. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.4. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.5. Tezgahüstü Piyasalar

5.6. T.C. Merkez Bankası Piyasaları ve Bankalararası Piyasalar

5.7. Takasbank ve Borsa Para Piyasaları, Swap Piyasası ve Ödünç Pay Piyasası

5.8. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.9. Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

 

6. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

6.1. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar

6.2. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri

6.2.1. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

6.2.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ II-13.1

6.2.3. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (4, 5 ve 6’ncı Bölümler)

6.2.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği

6.2.5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

6.2.6. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği III-56.1

6.3. Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

6.4. Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

6.5. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim

6.6. Takasbank Teminat Yönetimi

 

7. Finansal Yönetim ve Mali Analiz

7.1. Finansal Yönetimin Genel Esasları

7.2. Finansal Planlama

7.3. Sermaye Maliyeti

7.4. Sermaye Yapısı

7.5. İşletme Sermayesi Yönetimi

7.6. Yatırım Projelerinin Değerlemesi

7.7. Birleşme ve Devir

7.8. Finansal Analiz

7.9. Leasing, Faktöring ve Forfaiting

 

8. Ticaret Hukuku

8.1. Türk Ticaret Kanunu’nun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-210)

8.2. Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)

 

9. Muhasebe ve Finansal Raporlama

9.1. Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe

9.2. Finansal Raporlama

9.2.1. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

9.2.2. TMS/TFRS

9.2.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1

9.3. Bağımsız Denetim

9.3.1. Temel Kavramlar

9.3.2. Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler

 

10. Genel Ekonomi

10.1. Temel Kavramlar

10.2. Para Politikaları

10.3. Maliye Politikaları

10.4. Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu

10.5. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi

 

11. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

11.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

11.2. Getiri ve Risk

11.3. Portföy Teorisi

11.4. Varlık Fiyatlama Modelleri

11.4.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli

11.4.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli

11.4.3. Diğer Modeller

11.5. Temel Analiz

11.6. Teknik Analiz

11.7. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi

11.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

 

12. Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme

12.1. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi

12.1.1. Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar

12.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi

12.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi

1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.3. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.3.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.4. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.4.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1

1.4.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5

1.4.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1

1.4.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.4.5. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.2

1.4.6. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.3

1.4.7. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.4

1.4.8. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.3

1.5. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.5.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.5.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Sermaye Piyasası Araçları 1

2.1. Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve ve Pay Tebliği VII-128.1)

2.2. Borçlanma Araçları (Kavramsal Çerçeve, Borçlanma Araçları Tebliği VII-128.8 ve Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği II-31/A.1)

2.3. Yatırım Fonu Katılma Payları (Kavramsal Çerçeve ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1)

2.4. Türev Araçlar

2.5. Kamu Borçlanma Araçları

 

3. Sermaye Piyasası Araçları 2

3.1. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

3.1.1. İzahname ve İhraç Belgesi (İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği II-5.1.)

3.1.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2

3.2. Varlık Finansmanına İlişkin Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-58.1 ve Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1)

3.3. Faizsiz Finans Araçları (Kavramsal Çerçeve ve Kira Sertifikaları Tebliği III-61.1)

3.4. Gayrimenkul Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2)

3.5. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği VII-128.3)

3.6. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları (Kavramsal Çerçeve ve Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği VII-128.4)

3.7. Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-61/B.1

3.8. Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ II-31/B.1

 

4. Yatırım Kuruluşları

4.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1

4.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1

4.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1

4.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65

4.5. Kitle Fonlaması Tebliği III-35/A.2

4.6. Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ III-42.1

 

5. Finansal Piyasalar

5.1. Borsalara İlişkin Düzenlemeler

5.1.1. Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler

5.2. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.3. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.4. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.5. Tezgahüstü Piyasalar

5.6. T.C. Merkez Bankası Piyasaları ve Bankalararası Piyasalar

5.7. Takasbank ve Borsa Para Piyasaları, Swap Piyasası ve Ödünç Pay Piyasası

5.8. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

5.9. Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)

 

6. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

6.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

6.2. Getiri ve Risk

6.3. Portföy Teorisi

6.4. Varlık Fiyatlama Modelleri

6.4.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli

6.4.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli

6.4.3. Diğer Modeller

6.5. Temel Analiz

6.6. Teknik Analiz

6.7. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi

6.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

 

7. Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi

7.1. Türev Araçlarla İlgili Temel Kavramlar

7.2. Türev Araç Piyasaları

7.3. Vadeli İşlem Sözleşmeleri

7.4. Opsiyonlar

7.5. Swap (Değişim) Anlaşmaları

7.6. Diğer Türev Araçlar

7.7. Türev Araçların Risk Yönetiminde Kullanımı

7.8. Türev Araçların Fiyatlaması

7.9. Türev Araç Stratejileri

 

8. Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme

8.1. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi

8.1.1. Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar

8.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi

8.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi

1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.3. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.3.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.4. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.4.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1

1.4.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5

1.4.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1

1.4.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.4.5. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.2

1.4.6. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.3

1.4.7. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.4

1.4.8. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.3

1.5. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.5.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.5.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

2.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

2.2. Getiri ve Risk

2.3. Portföy Teorisi

2.4. Varlık Fiyatlama Modelleri

2.4.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli

2.4.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli

2.4.3. Diğer Modeller

2.5. Temel Analiz

2.6. Teknik Analiz

2.7. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi

2.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

 

3. Ticaret Hukuku

3.1. Türk Ticaret Kanunu’nun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-210)

3.2. Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)

 

4. Muhasebe ve Finansal Raporlama

4.1. Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe

4.2. Finansal Raporlama

4.2.1. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

4.2.2. TMS/TFRS

4.2.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1

4.3. Bağımsız Denetim

4.3.1. Temel Kavramlar

4.3.2. Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler

 

5. Kurumsal Yönetim

5.1. İşletme Yönetimi

5.2. Kurumsal Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar

5.3. Kurumsal Yönetime İlişkin Dünyadaki Gelişmeler ve Uygulamalar

5.4. Türk Ticaret Kanunu’nun Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümleri

5.5. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

5.6. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No: 51

5.7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.3. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.3.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.4. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

1.4.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1

1.4.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5

1.4.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1

1.4.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.4.5. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.2

1.4.6. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.3

1.4.7. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.4

1.4.8. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.3

1.5. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.5.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.5.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

2.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

2.2. Getiri ve Risk

2.3. Portföy Teorisi

2.4. Varlık Fiyatlama Modelleri

2.4.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli

2.4.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli

2.4.3. Diğer Modeller

2.5. Temel Analiz

2.6. Teknik Analiz

2.7. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi

2.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

 

3. Ticaret Hukuku

3.1. Türk Ticaret Kanunu’nun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-210)

3.2. Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)

 

4. Muhasebe ve Finansal Raporlama

4.1. Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe

4.2. Finansal Raporlama

4.2.1. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

4.2.2. TMS/TFRS

4.2.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1

4.3. Bağımsız Denetim

4.3.1. Temel Kavramlar

4.3.2. Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler

 

5. Kredi Derecelendirmesi

5.1. Derecelendirme Kavramı ve Derecelendirme Faaliyetinin Genel Esasları

5.1.1. Genel Esaslar

5.1.2. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No: 51

5.2. Kredi Riski Ölçümü

5.3. Finansal Analiz

5.4. Kredi Derecelendirmesi

5.5. Basel Sermaye Uzlaşısı ve Kredi Riski

1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Gayrimenkul Değerleme Esasları

2.1. Değerlemeye İlişkin Temel Kavramlar ve Çerçeve

2.2. Değerleme Konusu Olan Malların Sınıflandırılması

2.3. Değerleme Süreci ve Yöntemleri

2.4. Değerleme Matematiği ve Uygulamaları

2.5. Gayrimenkul Piyasaları ve Kurumları

2.6. Gayrimenkul Finansmanı ve Araçları (İpotek Kredileri dahil)

2.7. Değerlemeye İlişkin Düzenlemeler ve Örgütler

1. Dar kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Gayrimenkul Değerleme Esasları

2.1. Değerlemeye İlişkin Temel Kavramlar ve Çerçeve

2.2. Değerleme Konusu Olan Malların Sınıflandırılması

2.3. Değerleme Süreci ve Yöntemleri

2.4. Değerleme Matematiği ve Uygulamaları

2.5. Gayrimenkul Piyasaları ve Kurumları

2.6. Gayrimenkul Finansmanı ve Araçları (İpotek Kredileri dahil)

2.7. Değerlemeye İlişkin Düzenlemeler ve Örgütler

 

3. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

3.1. İnşaat Sektörüne İlişkin Genel Bilgiler ve Çalışma Esasları

3.2. Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonu, Finansal Tablolara İlişkin Genel Bilgiler

3.3. İnşaat İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

3.4. Vergi Mevzuatında ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İnşaat İşleri ile İlgili Düzenlemeler

3.5. İnşaat ve Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları

 

4. Gayrimenkul Mevzuatı

4.1. Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ III-62.3

4.2. Türk Medeni Kanunu’nun Taşınmaz Mülkiyetine (704-761 Maddeleri),  Sınırlı Ayni Haklara (779-938 Maddeleri), Zilyetlik ve Tapu Siciline (973-1027) İlişkin Hükümleri

4.3. İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler

4.4. İskan Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği

4.5. Kat Mülkiyeti Kanunu

4.6. Belediye Kanunu ve İlgili Yönetmelikler

4.7. Büyükşehir Belediyesi Kanunu

4.8. Kamulaştırma Kanunu

4.9. Tapu Kanunu ve İlgili Mevzuat

4.10. Kadastro Kanunu

4.11. Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği

4.12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği

4.13. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat

4.14. Emlak Vergisi Kanunu

4.15. Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi

4.16. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

4.17. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

2. Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi

2.1. Bilgi Sistemleri Yönetimi

2.1.1. Bilgi Sistemleri Stratejisinin Geliştirilmesi

2.1.2. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Unsurları

2.2. Bilgi Sistemleri Denetimi

2.2.1. Bilgi Sistemleri Denetimi Kavramları

2.2.2. Bilgi Sistemleri Denetim Faaliyeti

2.3. Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimine İlişkin Mevzuat

2.3.1. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Seri: X, No: 22

2.3.2. Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği VII-128.9

2.3.3. Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği III-62.2

2.3.4. İlgili Diğer Mevzuat ve Uluslararası Düzenlemeler

2.3.5. Etik İlke ve Kurallar (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar ve ISACA’nın Etik Kuralları)

 

3. Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi ve Uygulanması

3.1. Proje Yönetimi

3.1.1. Proje Planlaması

3.1.2. Proje İşletimi

3.2. Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü

3.2.1. Sistem Geliştirme Süreçleri

3.2.2. Sistem Bakım ve Destek Süreçleri

3.2.3. Uygulama Kontrolleri

 

4. Bilgi Sistemleri İşletimi

4.1. Bilgi Sistemleri Altyapısı

4.1.1. Bilgi Sistemleri Altyapısı Elemanları

4.1.2. Bilgi Sistemleri Altyapısı Teknolojileri

4.2. Bilgi Sistemleri Operasyonları

4.2.1. Hizmet Yönetimi

4.2.2. Gözetim, Kapasite ve Performans Yönetimi

4.3. Bilgi Sistemleri Sürekliliği

4.3.1. Bilgi Sistemleri Sürekliliği Kavramları

4.3.2. Bilgi Sistemleri Süreklilik Planının Yönetimi

 

5. Bilgi Sistemleri Güvenliği

5.1. Bilgi Güvenliği Yönetimi

5.2. Varlık Yönetimi

5.3. Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

5.4. Ağ Güvenliği

5.5. Erişim Güvenliği

5.6. Veri ve İz Kayıtlarının Güvenliği

5.7. Üçüncü Taraflarla İletişim Güvenliği

Platformumuz web tabanlı bir sistem olduğu için herhangi bir uygulama indirmeden derslerimizi bilgisayarınızdan, telefon, tablet ve videoları oynatmayı destekleyen akıllı televizyonlardan izleyebilirsiniz.

Platformumuzda bulunan her bir ders başına ortalama 200 MB - 300 MB boyutunda veri aktarımı gerçekleşmektedir. Ve bu derslerin tekrar edilmesi gibi durumlar da göz önüne alınmalıdır. Bu da bir aylık periyotta en az 10 GB - 20 GB arasında İnternet kullanımına denk gelmektedir. 4-6 GB İnternet kullanım kotası olan aboneliklerin de platformumuzun kullanımından dolayı bu kotayı aşmayacağını garanti edemeyiz. Bu yüzden İnternet servis sağlayıcıların kotasız tarifelerinden birine abone olmanızı tavsiye ediyoruz.

Katılımcılarımızın gizliliğini ve temel haklarını zedeleyebilecek risk faktörleri oluşturabileceği için derslerin download edilmesine izin vermiyoruz. Ayrıca 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca bu derslerin Fuat Hoca ve dersin katılımcılarının tamamının izni olmadan başkaları tarafından download edilmesi, halka açık alanlarda paylaşılması ve ticari amaçla kullanılması yasaktır.

Alıcı Adı: ÖZET AKADEMİ YAYINCILIK DANIŞMANLIK VE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Banka Adı ve Şubesi: Garanti Bankası, Kadıköy Şubesi (088)

IBAN Numarası:TR81 0006 2000 0880 0006 2886 91 *** Ödeme yaparken, alıcı hesap adına ÖZET AKADEMİ yazmayı unutmayınız !

Tüm kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir.

Tüm kredi kartlarına 9 aya kadar taksit yapılabilir.

EFT/HAVALE : Ödemeyi kayıt esnasında size bildirilen hesap numarasına, belirtilen tarihler içerisinde yatırmanız gerekmektedir.  KREDİ KARTI : Satın Al bölümünü seçtikten sonra kredi kartı bilgilerinizi girerek ödeme yapabilirsiniz.

Evet. Ödeme yaparken mutlaka dekonta kendi isim-soyisminizi ve size verilen sipariş numarasını yazdırmalısınız. Kimi zaman ödemeler çevremizdeki yakınlarımız tarafından gerçekleştirilmekte olup, ödemeyi kimin yaptığı konusunda tereddütlere düşülmektedir. Bu yüzden bir başkasının hesabı üzerinden ödeme yaparsanız lütfen kendinize ait bilgileri dekontunuzda belirtiniz. Sadece EFT/HAVALE ödemesi yaparken gereklidir.

Ödeme işlemleriniz aktif olan üyeliğiniz üzerinden yapılmaktadır. Ödeme sonrası PLATFORMA GİT butonuna tıklayarak platforma geçiş yapabilirsiniz. EFT/HAVALE : Sadece girişinizin onaylanması için ödeme bilgileriniz beklenecektir. Ödeme bilgileriniz kontrol edildikten sonra daimi üye olarak kaydınız sistem yöneticisi tarafından onaylanacak ve platforma erişiminiz sağlanacaktır. Platformunuz aktif olduktan sonra tarafınıza bilgilendirme sağlanacaktır.  KREDİ KARTI : Ödeme yaptıktan sonra sisteminiz otomatik olarak aktif hale gelecektir. Platforma geçiş yaparak eğitim almaya başlayabilirsiniz.

Whatsapp Yardım Hattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.